УНСС участва в първия проект за валидиране на уменията и знанията в България

четвъртък, 20 септември 2012 14:14

„Присъстваме на уникална церемония, която показва както ролята в цялата система на знанието на един съвременен университет, какъвто е УНСС, така и връзката между университетското образование и бизнеса“. Това каза ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев в „Шератон“ при откриването на заключителната конференция по проекта ValidAid. „Един уважаващ себе си университет обхваща целия процес на обучение – не само на бакалаври, магистри, доктори, но и  валидирането на знанията и уменията и тяхното надграждане“, подчерта ректорът.

Проф. д.ик.н. Стати Статев благодари за участието в проекта на Виолина Маринова, главен изпълнителен директор на Банка ДСК и член на Съвета на настоятелите на УНСС, на Деян Дънешки, главен изпълнителен директор на „Български пощи“ ЕАД, на Андрей Евтимов, изпълнителен директор на „Доверие Брико“ АД, и на Деян Пушкаров, председател на Националната агенция за професионално образование и обучение, възпитаник на нашия университет.

Проф. Стати Статев

Целта на проекта е да валидира уменията и знанията за подобряване на позициите на нискоквалифицираните служители на пазара на труда и се реализира от Института за следдипломна квалификация при УНСС, в рамките на програма “Учене през целия живот”, финансирана от ЕС. В неговата реализация участваха шест страни – Австрия, България, Исландия, Франция, Литва и Португалия, международни университети, изследователски центрове, обучителни и консултантски организации.

Партньорите от щестте страни-участнички в проекта

„От Исландия почерпихме опит и идеи“, подчерта доц. д-р Елка Василева, ръководител на проекта.  „Започнахме с малки стъпки – три фокус групи. Разработихме методи и инструменти за идентифициране и валидиране на компетенциите, придобити на работното място, за подпомагане на  нискоквалифицираните служители. Това ще им помогне да развият способностите си и да намерят по-добра реализация на пазара на труда.“

Доц. Елка Василева представя проекта

В рамките на проекта е разработен валидационен пакет, който ще бъде полезен за банките, търговските фирми, информационните технологии и комуникации.

Доц. Василева съобщи, че България все още няма разработена и приложима система за валидиране на компетенции, придобити в процеса на неформалното или самостоятелното обучение.

Доц. д-р Марчо Марков, директор на Института за следдипломна квалификация, връчи сертификати на успешно завършилите представители на фирмите партньори – Банка ДСК, „Доверие Брико“ АД и „Български пощи“ ЕАД. 

Доц. Марчо Марков връчва сертификати на участниците

Галерия снимки от УНСС участва в първия проект за валидиране на уменията и знанията в България  ...