Лекция за дигиталното счетоводство и изкуствения интелект за студентите от „Счетоводство и анализ"

сряда, 26 април 2023 8:53

Катедра „Счетоводство и анализ" организира лекция за своите студенти на тема „Автоматизация и дигитализация на счетоводството“. Проф. д-р Снежана Башева, ръководител на катедра „Счетоводство и анализ", беше поканила за лектор Константин Стоянов – създател на CONTROLISY - софтуер за безхартиено счетоводство и автоматизиране на счетоводната дейност. Над четири години компанията използва изкуствен интелект в счетоводните дейности. Проф. Башева обясни, че идеята за подобна лекция е инициирана от нейните студенти в IV курс, които вече работят във фирми, които използват изкуствения интелект. Това я е мотивирало да потърси водеща фирма в тази област, която да ги запознае със спецификата на дигиталното счетоводството.

Проф. д-р Снежана Башева

„Счетоводството е една от водещите професии, които ще бъдат засегнати от изкуствения интелект. От няколко години той вече присъства в организацията на счетоводната дейност. Има компании, които предлагат софтуерни решения за управление и автоматизиране на счетоводната дейност. Към момента областите, в които най-често са използва изкуствения интелект са: четенето на фактури и документи за осчетоводяване – 40 %, следвани от автоматизирани платежни трансфери, около 30 % и мониторингът на информационната база от данни и съгласуването на документи – 10 %“, каза проф. д-р Снежана Башева.

Проф. Башева отбеляза, че изследване на Института на експерт-счетоводителите на Англия и Уелс (ICAEW), показва, че въздействието на изкуствения интелект може да бъде много по-широко обхватно. В публикувания от института документ под наименование „Изкуственият интелект (ИИ) и бъдещето на счетоводството“ се посочва, че „ИИ създава възможности за много по-радикални промени, тъй като системите все повече поемат задачите за вземане на решения, изпълнявани в момента от хората“. Тези изводи пораждат въпроса ще изчезне ли счетоводната професия, каза проф. Башева, и след дискусия със студентите се обединиха около извода, че изкуственият интелект няма да заличи счетоводната професия, а ще я издигне на по-високо ниво, тъй като ще разтовари хората от чисто оперативната дейност.

Константин Стоянов

Лекторът Константин Стоянов е създател на CONTROLISY - единственото в България пълноценно софтуерно решение за автоматизиране на счетоводната дейност. Той е възпитаник на УНСС и има над 20-годишен опит като главен счетоводител, данъчен консултант и софтуерен специалист. В уводната част на лекцията си той проследи историята на счетоводния процес – как и с какви средства се е реализирал през годините, как се преминало от ръчно към автоматизирано счетоводство и по какъв начин данните постъпват в системата за автоматизиране и дигитализиране на счетоводната дейност. Обясни и какви са тенденциите, свързани с автоматизацията и дигитализацията на счетоводството.

Основен акцент на лекцията беше безхартиеното счетоводство. Чрез системата за автоматизиране и дигитализиране на счетоводната дейност CONTROLISY счетоводителите спестяват значително време при осчетоводяване на фактури и банкови извлечения. Благодарение на своя мощен OCR инструмент, базиран на изкуствен интелект, CONTROLISY изпълнява ролята на помощник счетоводител, който автоматично попълва данните (номер, дата, контрагент, валута, курс, сума, падеж, касово плащане, ДДС) и прави контировка. Действителният счетоводител изпълнява само контролни функции по визуална проверка на данните и счетоводните записи, а системата се самообучава от действията му. Това намалява драстично грешките и времето за обработка в сравнение с ръчното въвеждане на данни.

Втората част на лекцията беше практическа, където лекторът демонстрира софтуера CONTROLISY пред студентите, като показа процеса по качване, преглед и експорт на информацията към счетоводна програма – добавяне на фактури и банкови извлечения, визуален преглед, експортиране и импорт в счетоводен софтуер.

Студентите се запознаха с Различните възможности на CONTROLISY – индивидуално конфигуриране на фирмени досиета, папки и регистри, автоматично извличане на данни чрез OCR, автоматична контировка на фактури и банкови извлечения, многобройни методи за качване на фактури и банкови извлечения, индикация за дублирани документи, известия при постъпване на нови документи, комуникация по проблемни фактури и пр. Споделиха, че лекцията им била много полезна и изявиха желание за допълнителни лекции и упражнения във връзка с навлизането на ИИ в счетоводството. Останаха впечатлени от възможността да достъпват CONTROLISY от всяка точка на земното кълбо, тъй като системата е облачна и не изисква инсталиране.

Лекторът Константин Стоянов сподели още, че началото на дигиталната ера в счетоводството води до търсене на софтуерни продукти за автоматизация на счетоводната дейност, като те ще стават все по-актуални. CONTROLSIY помага на стотици счетоводители да стават все по-конкурентоспособни и високотехнологични. Системата се ползва активно от над 1 500 потребители, които обработват над 280 000 документа ежемесечно и спестяват над 1200 часа време за работа всеки месец.

Галерия снимки от Лекция за дигиталното счетоводство и изкуствения интелект за студентите от „Счет ...