Студенти обсъждаха актуални теми на българското право

„Студентски преглед върху актуални теми на българското право" бе надсловът, под който премина втората студентска юридическа конференция, организирана от студенти от Юридическия факултет на УНСС със съдействието на Студентския съвет.

Приветствени думи при откриването на форума отправиха Стефан Радев, представител на специалност „Право" в Студентския съвет, Калоян Димитров, председател на Студентския съвет и доц. Живко Драганов, зам.-декан на Юридическия факултет на университета. Днешният проект е добро продължение на поредица авторитетни научни събития и се надявам студентските инициативи да продължават в този дух. Подобни конференции са и способ за намиране на бъдещи потенциални докторанти, интересуващи се от научна дейност, посочи Калоян Димитров. Стефан Радев изтъкна, че това е втората по рода си юридическа инициатива, която трябва да продължи и занапред, за да се стимулира активността и креативността на студентите.


Съдия Лозан Панов, председател на Административен съд София, изясни в доклада си положенията относно „Обжалването на Административните актове пред първа инстанция". Той изрази вижданията си за характера на съдебния контрол по АПК, както и мнението, че днес административното правосъдие работи по-бързо. Важно е също така кои са актовете, които пораждат права. В административните съдилища сега има дуализъм, който трябва да бъде премахнат, допълни съдия Панов.

Програмата на конференцията продължи в три панела с доклади по актуални теми: „Задружната престъпна дейност в българското наказателно право", „Ограничено административно регулиране и административен контрол в стопанската сфера" и „Представителство в Българското частно право". Във всеки от панелите бе наградена по една разработка.Студентите по право Анна Велева (трети курс),Антоанела Гаврилова (четвърти курс) и Ивайло Димитров (четвърти курс) бяха отличените на призови позиции.Галерия снимки от Студенти обсъждаха актуални теми на българското право ...