ENGAGE.EU платформа за научно сътрудничество

понеделник, 03 април 2023 8:10

В рамките на инициативите на Европейския университет ENGAGE.EU, част от който е УНСС, беше разработена съвместна платформа за сътрудничество между изследователите на деветте университета партньори. Платформата е достъпна онлайн на адрес https://www.research-community-engage.eu/.

Посредством платформата могат да бъдат осъществени връзки с членове на ENGAGE.EU изследователската общност, които са с широк спектър от научна експертиза и професионален опит. В платформата ще бъдат публикувани и възможности за кандидатстване и участие в международни научни проекти, за участие в научни събития, както и полезни материали. Всеки преподавател и докторант на УНСС може да създаде свой собствен профил в платформата. Платформата ще се актуализира непрекъснато и всеки потребител ще получава автоматично информация според своите изследователски интереси.

Ректорът проф. д-р Димитър Димитров, член на Борда на ректорите на Eвропейския университет ENGAGE.EU и ръководител на проекта за България отбеляза: „Много години, ние, във висшето образование все мислим локално и се сравняваме помежду си. Време да излезем от националната рамка и да съизмерим постиженията си. Европейската интеграция, за която толкова много говорим, трябва да се случва и в образованието - чрез мрежите и интернационализацията. Това е важен инструмент, с който разполагаме. В това е бъдещето, но всеки университет трябва да си намери своя път“.

„ENGAGE.EU предлага отлични възможности за сътрудничество на нашите преподаватели с утвърдени изследователи от университетите партньори при решаването на съвременните предизвикателства пред социално-икономическото развитие на обществото“, споделя доц. д-р Михаил Мусов, зам.-ректор по научноизследователска дейност и международно сътрудничество и координатор на ENGAGE.EU за УНСС. „Към момента са активни общо осем изследователски области (Digital Transformation, Justice and Peace, Sustainable Business, Sustainable Society, Sustainable Planet, Health & Wellbeing, Inequality, Global economy), но всеки колега е свободен да създаде нова такава. Възможно е присъединяване към съществуващите групи за сътрудничество, както и създаването на нови. Подобно интердисциплинарно сътрудничество на подобно международно ниво е изключително постижение не само за нашия университет, но и за Европейското научноизследователско пространство като цяло.“

Платформата ще бъде официално открита на 18 април 2023 г. от 16.00 ч. Всички желаещи да участват в събитието могат да го направят след регистрация или като изпратят имейл до [email protected].

 

Галерия снимки от ENGAGE.EU платформа за научно сътрудничество  ...