Експерти от „Ай Би Ем България“ гостуваха на студентите от специалност „Бизнес икономика“

събота, 18 март 2023 9:55

В лекция по дисциплината „Конкурентоспособност на бизнес организацията“ гостуваха експертите Магдалена Хаджова и Здравка Серафимова от „Ай Би Ем България“. Магдалена Хаджова, експерт по поглъщания и сливания и Здравка Серафимова, лидер на екип, работещ по проекти на пазара на IBM във Великобритания, представиха темата „Наличието на „procurement" процес като фактор за конкурентоспособност на бизнес организация“ пред студентите от четвърти курс, специалност „Бизнес икономика".

В лекцията бяха подробно представени основните аспекти на процеса по подбор на доставчици (Procurement process), които са предпоставка за конкурентно предимство. Студентите получиха информация как се договарят по-добри условия и как да водят преговори при сключване на договори. В тази връзка гостите дадоха отговор на редица въпроси, някои от които свързани с избора на покупка, капацитета на доставката, различията при използване на база от съществуващи доставчици и работа с монополисти. Обясниха основните разлики между обществен и търговски търг.

Лекторите обърнаха внимание на важността да се гарантира наличие на надлежен договор, който да е прегледан от правния отдел и всички ангажименти да са отразени в писмен вид, а също и обмислянето на евентуална необходимост от открояване на рискове пред лицата, вземащи решенията.

По време на срещата гостите поставиха и задача на студентите, свързана с решаване на казус от практиката по темата. Четвъртокурсниците от специалност „Бизнес икономика“ взеха активно участие в лекцията, отправиха редица въпроси към гостите и решиха отлично поставената им задача.

На срещата също така бяха представени и обучителни платформи на IBM, в които студентите имат достъп до безплатни курсове, чрез които да изградят знания в редица технически, но и много други сфери.

Организатори на събитието са доц. д-р Вяра Милушева, от страна на катедра „Индустриален бизнес“, УНСС, и Магдалена Хаджова, експерт по поглъщания и сливания, от страна на „IBM България“.

Галерия снимки от Експерти от „Ай Би Ем България“ гостуваха на студентите от специалност „Бизнес и ...