Нов начин за прием в УНСС – с предварителен изпит, проведен съвместно с школите за кандидат-студенти

петък, 10 февруари 2023 8:10

От 2023-та година начините за прием в УНСС се увеличават с още един. Предварителен изпит съвместно с школите за подготовка на кандидат-студенти ще важи и за прием в най-желаното икономическо висше училище, след като ректорът на УНСС проф. д-р Димитър Димитров подписа споразумение за сътрудничество с три от най-големите школи - учебен център „РЕГАЛИЯ СКУЛ“ ЕООД, образователна школа „МАРЕ” и „Веди.БГ“ ЕООД.

Страните се споразумяха да си партнират в организирането и провеждането на предварителни изпити с формат на Държавен зрелостен изпит (матура), като резултатите ще се зачитат за кандидатстване в УНСС. Вече са определени и датите на тези предварителни матури – 8 и 23 април. Те ще се проведат в УНСС. За предварителна матура в УНСС могат да се запишат и ученици, които не са посещавали съответните школи.

Галина Ушатова, управител на  „РЕГАЛИЯ СКУЛ“ ЕООД, ректорът на УНСС проф.д-р Димитър Димитров и д-р Весела Кръстева, ръководител на школа „МАРЕ'' (от ляво надясно)

„УНСС си запазва всичките възможности за прием на студенти, включително и предварителния изпит във формата на държавен зрелостен изпит (матура), който ще организираме заедно с вас, както и провеждането на различни други състезания.  Целта е да насърчим тези млади хора, които искат да учат и са положили усилия, да бъдат приети и да учат в УНСС“, каза ректорът на УНСС проф. д-р Димитър Димитров

„Много се радвам на това споразумение и се надявам да бъда полезна с работата си, защото обратната информация, която получаваме от родители и ученици е, че УНСС е най-желан, когато избраният път е икономическо образоване“, каза ръководителят на школа МАРЕ'' д-р Весела Кръстева.

Управителят на „РЕГАЛИЯ СКУЛ“ ЕООД Галина Ушатова изрази своето задоволство от подписаното споразумение за партньорство, което ще се концентрира в координация на усилията при организирането на предварителния изпит, както и в подбор на добри професионалисти, които да подготвят изпита. Ще бъдат включени и експeрти, които имат опит в проверяването на изпитните работи. „Целта е да се създаде възможност УНСС да подбира все по-добри студенти“, каза в заключение тя.

Донка Гълъбова, управител на обучителния център Веди.БГ ЕООД, подписа споразумението с електронен подпис, тъй като беше възпрепятствана да присъства лично.

УНСС и учебните школи се договориха да полагат усилия в разгласяването на информацията за предварителните изпити, в организиране на подготовката и провеждането на изпитите в УНСС, като се ръководят от професионализъм, уважение и взаимно доверие.

На подписването на споразуменията за сътрудничество присъстваха проф. д-р Матилда Александрова-Бошнакова, зам.-ректор по учебната дейност, доц. д-р Росен Кириловзам.-ректор по дигитализация и киберсигурност,    д-р Весела Кръстева, Ангел Стойков, председател на Студентския съвет, проф. д-р Димитър Димитров, Галина Ушатова, проф. д.ик.н. Кирил Стойчев, пом.-ректор, проф. д-р Цветана Стоянова, зам.-ректор по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики, доц. д-р Михаил Мусовзам.-ректор по научноизследователска дейност и международно сътрудничество и Гергана Кирилова, директор на Кабинета на ректора (от ляво надясно)

Галерия снимки от Нов начин за прием в УНСС – с предварителен изпит, проведен съвместно с школите  ...