Действащи журналисти са лектори в новата магистърска програма по „Мултимедийна журналистика"

петък, 27 януари 2023 14:50

Теорията и практиката ще работят заедно в новата магистърска програма по „Мултимедийна журналистика" на катедра „Медии и обществени комуникации“ в УНСС. За лектори са поканени утвърдени журналисти с авторитет в професионалната общност, които имат богата практика и опит в едни от най-големите и влиятелни медии в България, както и специализации в утвърдени чуждестранни медии и агенции. Сред журналистите са Миролюба Бенатова, Николай Стоянов, Стефан Антонов, Гена Трайкова, Росен Босев, Венелин Петков, Асен Иванов, Иван Бакалов, Николай Дойчинов, както и преподаватели от катедра „Медии и обществени комуникации“.

Медиите имат важна обществена роля да информират и формират обществено мнение, да наблюдават и контролират другите власти, да бъдат медиатор между гражданите и държавата, да образоват и забавляват. Новата дигитална и технологична среда изправи журналистите пред сериозни предизвикателства в изпълнението на всички тези задачи. Те трябва да адаптират и надградят класически умения за проверка на фактите, работа в дигитална среда, да разказват истории не само в текст, но и да знаят как да ги визуализират. Да познават не само информационните потребности на публиките, но и да защитават обществения интерес. Да могат да се приспособяват към различните медийни платформи – от традиционния нюзрум, през съвременните онлайн редакции и подкаст форматите, до новите обединения на журналисти в неправителствения сектор. Многопластовите професионални умения са задължение за журналистиката на бъдещето. Магистърската програма „Мултимедийна журналистика“ цели получаването на актуални знания и практически умения в областта на медиите, медийния пазар и развиване на задълбочени професионални знания в областта на качествената журналистика. Тя стабилно надгражда знанията и уменията, предоставяни от преподавателите в катедрата в бакалавърските програми по „Медии и журналистика и „Медия икономика“.

В прагматичен план, целта е студентите да надградят своите познания и умения за създаване на мултимедийно съдържание за различни медийни платформи, писане и заснемане на визуални истории, техники за интервюиране, качествена журналистическа работа в цифрова среда, използване на целия инструментариум за журналистически разследвания по отворени източници (OSINT), достъпни в цифрова среда, употреба на модерните журналистически формати като платформите за проверка на факти, отразяване на истории в конфликтни зони, продуциране на новини и управление на информационни потоци, отразяване на капиталови базари, банков и финансов сектор, икономически и финансови кризи, познаване в дълбочина медийния пазар.

Сред основните учебни дисциплини, които изучават студентите от магистърската програма са „Увод в мултимедийната журналистика“, „Медии и конфликти“, „Бизнес журналистика“, „Сторителинг в журналистиката“, „Репортажна журналистика“, „Проверка на факти и работа с бази данни“, „Мултимедийни журналистически умения“, „Анализ и визуализация на данни“, „Мултимедийно продуцентство“ и др. Важна роля в магистратурата има и класът по „Медиен практикум“, където отново уважавани и доказани практици от медиите и журналистиката ще създават реален медиен продукт. В него те ще представят на студентите своя опит и ще им предоставят възможност за стажове и работа.

Студентите ще имат възможността да работят в телевизионното обучително студио на катедрата, което е оборудвано с нова и модерна техника. В него с тях ще работят режисьор, оператор и монтажист, с дългогодишен телевизионен опит в рейтингови предавания.

Галерия снимки от Действащи журналисти са лектори в новата магистърска програма по „Мултимедийна ж ...