Обявен е допълнителен прием на магистри за летен семестър 2022/2023

вторник, 31 януари 2023 16:55

Обявен е допълнителен прием на магистри за летен семестър 2022/2023.

Университетът предлага 25 специалности и една в дистанционна форма на обучение в РЦДО-Хасково.

Разкрити са нови магистърски програми, съобразени с изискванията на бизнеса, като първата по рода си в България двойна магистърска програма по бизнес администрация (Double Executive MBA Programme) между УНСС и Illinois University (NIU) – USA.

Важна част от приема на магистри са и съвместните програми с други университети като Стопанската академия Димитър Ценов” - Свищов, Националната спортна академия Васил Левски”. Някой от съвместните програми са: Бизнес иновации и мениджмънт”, Екологично предприемачество”, Стандартизация и финансово-счетоводен анализ в публичния сектор”, Стратегически маркетинг” и Управление на продажбите в търговията” и Спортен бизнес”.

Приемът за всички специалности в образователно-квалификационна степен „магистър“ е с конкурс по документи. За тях може да се кандидатства срещу заплащане.

Магистърските програми са в редовна и дистанционна форма и с различен срок на обучение – два, три и четири семестъра. Предвидена е възможност за учене и работа при всички форми на обучение.

В уебсайта на УНСС кандидат-магистрите могат да намерят подробна информация за специалноститекакто и по всички интересуващи ги въпроси.


Условия за кандидатстване

Документи и такси

Онлайн подаване на документи

Условия за балообразуване


Галерия снимки от Обявен е допълнителен прием на магистри за летен семестър 2022/2023 ...