Назаем от „Вестник на УНСС“. Проф. д-р Матилда Александрова-Бошнакова: Нова година, нови специалности и магистратури

вторник, 17 януари 2023 16:48

Редица съвместни програми на нашия и други български и международни университети ще бъдат достъпни за кандидат-студентите от следващата учебна година. Представя ги новият зам.-ректор по учебната дейност проф. д-р Матилда Александрова-Бошнакова в новия брой на „Вестник на УНСС“.

Проф. Александрова-Бошнакова: „Мисията на УНСС е да обучава лидерите на утрешния ден, като им помага да формират знания и умения за професионалната им реализация чрез иновативни и интердисциплинарни специалности.“

В приема през януари 2023 г. присъства първата по рода си в България двойна магистратура по бизнес администрация (Double Executive MBA Programme). Тя е резултат от партньорството между нашия университет и американския Northern Illinois University (NIU). Обучението ще се води на английски език от преподаватели и от двете страни. Обхваща съвременна проблематика в области като дигитална трансформация, лидерство, предприемачество, екологично и социално управление и др.

За летния семестър на тази учебна година може да се кандидатства и за хибридните магистратури „Бизнес иновации и мениджмънт с преподаване на английски език“, „Стратегически маркетинг“, „Екологично предприемачество“, „Управление на продажбите в търговията“, „Стандартизация и счетоводен анализ в публичния сектор“ и „Спортен бизнес“. Те са плод на сътрудничеството на нашия университет със Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов, Бургаския свободен университет и Националната спортна академия.

Нова магистратура „Мултимедийна журналистика“ и утвърдената „Връзки с обществеността“ са разработени в професионално направление „Обществени комуникации и информационни науки“. Обучението по първата се планира да започне още през тази учебна година с прием през януари 2023-та, а по втората – от следващата.

Отново от учебната 2023/2024 година студентите ще имат възможност да се обучават и в съвместни бакалавърски специалности с БСУ и СА „Д. А. Ценов“ – Свищов, а именно „Международни икономически отношения“ и „Бизнес икономика с преподаване на английски език“. Предвиждат се и различни бакалавърски програми в професионалните направления „Информатика и компютърни науки“, „Педагогика“ и „Филология“. Те включват „Педагогика на обучението по икономика и информатика“, „Компютърна обработка и анализ на данни“ (Data Science), „Киберсигурност и електронно управление“ и „Приложна лингвистика“.

Проф. Александрова-Бошнакова уверява, че изборът на всяка една от разработените и утвърдени специалности не е случаен. Той е направен след внимателно проучване на трудовия пазар и на тенденциите в търсенето на професии. Поставен е акцент върху специфичните знания и умения, от които работодателите се интересуват и които са важни за реализацията на младите хора. Обучението по всички нови програми ще започне присъствено. Но с натрупването на учебни ресурси, след втората година ще може да се въведе и дистанционна форма.


Приемът на магистри в УНСС продължава до 26 януари 2023 г.

В уебсайта на УНСС кандидат-магистрите могат да намерят подробна информация

за специалноститекакто и по всички интересуващи ги въпроси.

Срокове

 Условия за кандидатстване

 Документи и такси

Места за подаване на документи 

Онлайн подаване на документи

Условия за балообразуване


В новия брой на „Вестник на УНСС“ четете още:

  • „Харесвам хората, които устояват докрай“ - омбудсманът на Република България проф. д-р Диана Ковачева, която е преподавател по международно право в нашия университет,
  • Дали удря токът по джоба на студентите, кой доставя ток на университетската база, как се проследява потреблението, предприемат ли се мерки за пестене на топлина - на тези въпроси отговарят зам.-ректорът по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики проф. д-р Цветана Стоянова и изп. директор на поделение „Студентски столове и общежития“ Пламен Пенев
  • „Искаме да се утвърдим и като културно средище, споделя директорът на Кабинета на ректора г-жа Гергана Кирилова .
  • За непознатото лице на „Студентите на годината“, за празника на книгата, за спортните постижения на нашите студенти и още много други интересни теми вижте

    Вестник на УНССГалерия снимки от Назаем от „Вестник на УНСС“. Проф. д-р Матилда Александрова-Бошнакова: Нова годи ...