УНСС и БДЖ „Пътнически превози” ЕООД подновиха договора си за сътрудничество

вторник, 20 декември 2022 14:22

Продължи традиционното сътрудничество между УНСС и БДЖ „Пътнически превози” ЕООД (БДЖ „ПП“ ЕООД) с подписване на нов договор между ректора на УНСС проф. д-р Димитър Димитров и инж. Христо Иванов, управител на БДЖ „Пътнически превози“ ЕООД.

Инж. Христо Иванов и проф. д-р Димитър Димитров (от ляво надясно)

„Ние се радваме на традиционното партньорство с БДЖ „ПП“ ЕООД в обучението на студенти. Адмирации за катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“, нейният ръководител проф. д-р Христина Николова непрекъснато развива обучението на студентите с иновативни методи, със сътрудничество с бизнеса и с различни структури в областта на транспорта“, каза проф. д-р Димитър Димитров и подчерта, че с подписването на този договор се надграждат вече постигнатите безспорни резултати в обучението на кадри за системата на транспорта.

Преди седмица УНСС подписа аналогично споразумение с Национална компания железопътна инфраструктура (НКЖИ), чиито представители ще бъдат гост-лектори в УНСС, също както и представителите на БДЖ „Пътнически превози” ЕООД.

„Имаме взаимна полза от това партньорство, което между другото датира от 60-те години на миналия век и е доказало своята устойчивост и резултатност в обучението на кадри за системата на транспорта“, каза инж. Христо Иванов. „На нас ни трябват млади хора, които да бъдат обучени, тъй като имаме недостиг на специалисти в тази професия“. Десислава Стоянова, директор „Човешки ресурси“ в БДЖ „ПП“ ЕООД и координатор на проекта, допълни, че УНСС традиционно подготвя добри икономисти и че се разчита на Института за следдипломна квалификация към УНСС, който организира квалификационни курсове, в които да се включат и служители на БДЖ „ПП“ ЕООД.

„Целта на такива партньорства е да отговорим на очакванията на бизнеса да получава необходимите кадри, добре подготвени млади хора с подходящо образование и специализация, насочени към нуждите на нашата икономика“, отбеляза ректорът.

Двете страни ще си партнират в областта на подготовката и обучението на кадри, повишаване на квалификацията на специалисти с висше образование в областта на железопътния транспорт, транспортната техника, технологии, необходими за отраслите на националната икономика.

В обхвата на договора влизат организиране и осъществяване на научноизследователски и приложни изследвания, експертно-консултантска и информационна дейност в посочените области на сътрудничество при реализирането на взаимноизгодни проекти.

На подписването присъстваха и ресорният зам.-ректор по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики проф. д-р Цветана Стоянова, ръководителят на катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“ проф. д-р Христина Николова, доц. д-р Борислав Арнаудов, научен секретар на катедрата и координатор по споразумението за партньорство от страна на УНСС.

Доц. д-р Борислав Арнаудов, Десислава Стоянова, инж. Христо Иванов, проф. д-р Цветана Стоянова, проф. д-р Димитър Димитров, проф. д-р Христина Николова (от ляво надясно)

Галерия снимки от УНСС и БДЖ „Пътнически превози” ЕООД подновиха договора си за сътрудничество  ...