УНСС подписа меморандум за сътрудничество със Сдружение „Пи Ем Ай – България Чаптър“

четвъртък, 15 декември 2022 14:31

Меморандум за сътрудничество със Сдружение „Пи Ем Ай – България Чаптър“ сключи УНСС. Споразумението включва съвместно изпълнение на проекти с Европейско или друго външно финансиране, общи програми в областта на управлението на проекти, обучения и семинари, конференции и академични проучвания.

Меморандумът за сътрудничество беше подписан от ректора проф. д-р Димитър Димитров и Бояна Захова, председател на Управителния съвет на Сдружението.

„Сътрудничеството с Пи Ем Ай – България Чаптър ще предостави на студентите ни възможността за допълнително професионално развитие, ще осигури достъп до глобални програми за обучение и акредитация на бакалавърски, магистърски и докторски програми по управление на проекти“, каза проф. д-р Димитър Димитров, а Бояна Захова подчерта, че Пи Ем Ай – България Чаптър от години проучва най-добрите практики при ръководенето на проекти, финансирани от държавата и местните власти, Европейския съюз, Световната банка и други международни донори и с удоволствие ще ги сподели с партньорите по споразумението.

Координатор от страна на Пи Ем Ай – България Чаптър е заместник-председателят по професионално развитие Анелия Червенова, а от страна на УНСС е доц. д-р Васил Петков, ръководител катедра „МИО и бизнес“ и директор на Научноизследователския център за пазарни анализи и прогнози.

„Нашата цел е да повишим успеваемостта на изпълнението на проектите на УНСС като прилагаме основни практики, технологии и методологии по управлението им. Второто направление, в което ще работим е свързано със студентите, да повишим тяхната конкурентоспособност на пазара на труда след университета. Моята лична цел е студентите да бъдат мотивирани, да знаят, че всеки може да сбъдне най-смелите си мечти стига да бъде достатъчно трудолюбив и да има силно желание да постигне мечтите си“, каза г-жа Червенова.

Екипът от Пи Ем Ай – България Чаптър, който ще работи по споразумението, включва Бояна Захова, председател на Управителния съвет, Анелия Червенова, заместник-председател по професионално развитие, Генти Пържита, директор партньорство и спонсорство, Рашид Мехмед, директор професионално развитие, Петя Доровска, директор партньорство и спонсорство.

Бояна Захова, Анелия Червенова, Генти Пържита, д-р Тодор Тодоров, директор професионално развитие, Петя Доровска (от дясно наляво)

При всяка конкретна инициатива в бъдеще ще се подписва допълнителен анекс към споразумението, разясни доц. д-р Васил Петков. „Мисля, че този меморандум ще бъде изключително полезен за УНСС и за повишаване на квалификацията на студентите“, допълни той.

Д-р Тодор Тодоров от катедра „МИО“, Генти Пържита, Петя Доровска, Анелия ЧервеноваБояна Захова, ректорът на УНСС проф. д.р Димитър Димитров, проф. Цветана Стоянова, зам.-ректор по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики и доц. д-р Васил Петков (от ляво надясно)

Галерия снимки от УНСС подписа меморандум за сътрудничество със Сдружение „Пи Ем Ай – България Чап ...