Седмица на юриста. Открита лекция на Coca-Cola HBC за предизвикателствата пред юрисконсулта в бизнес сферата

петък, 25 ноември 2022 17:49

По време на Седмицата на юриста Юридическият факултет, ELSA Bulgaria и Coca-Cola HBC представиха предизвикателствата пред юрисконсулта в бизнес сферата.

Директорът на отдел Правни въпроси” към Сoca-Сola HBC г-н Константин Атанасов изнесе лекция на тема „Какво бизнесът очаква от юриста?“

Проф. д-р Цветана Стоянова, зам.-ректор по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики, откри събитието и приветства инициативата и от името на ректора проф. д-р Димитър Димитров. Тя поздрави организаторите, че са успели да привлекат специалист от толкова голяма компания, който да представи основни моменти от работата на юрисконсулта. „Студентите от тази специалност са едни от най-търсените от бизнеса. Всяка година броят на кандидат-студентите, които на първо желание посочват специалност „Право“ се увеличава.“

Зам.-ректорът благодари на Coca-Cola HBC, която е партньор на университета и по други инициативи и посочи някои от тях. „Радваме се, че световноизвестна компания припознава нашия университет като най-добрия бизнес университет в страната и се включва в нашите кампании“, каза още проф. Цветана Стоянова.

„Като човек преподавал и практикувал 30 години,, приветствам събитието, защото ми е ясно, че дейността на юриста и бизнесът вървят ръка за ръка“, каза деканът на Юридическия факултет доц. д-р Захари Торманов. Той се пошегува, че е трънлив пътят на юриста, изпълнен с ежедневна борба с казуси, клиенти. И продължи в този дух: „когато в една структура никой не знае какво да прави, се обръща към юриста, който е последна инстанция“. Доц. Торманов увери студентите, че няма структура, която да не се нуждае от позицията на юрисконсулта. „Надявам се, че ние като факултет и преподаватели даваме добра основа, върху която да градите през целия си професионален живот.“

Николай Бошнаков, вицепрезидент Професионално развитие на Европейската асоциация на студентите по право в България (ELSA Bulgaria)студент 4 курс в УНСС и модератор, също приветства колегите си в залата.

„Има доста неща които са важни, за да бъде успешен юристът“, така започна лекцията си г-н Константин Атанасов. В изложението и презентацията си през призмата на професионалния си опит, той изведе онези черти, които са необходими на юриста, за да бъде утвърден специалист. Той трябва да умее свободно да пише и говори на английски език, да презентира, да бъде любопитен и да разбира в дълбочина бизнеса, в който работи, както и да бъде търпелив. Според лектора за справянето с ежедневните ситуации са важни опитът, проактивността и бързата реакция за минимизиране на проблемите, и не на последно място, умението за приоритизиране и стратегическият поглед. Относно екипа, той подчерта, че е ценно той да се развива и всеки участник да бъде посланик на спазване на правилата.

По време на събитието стана ясно как протича професионалното развитие на юрисконсулта, какви са специфичните му отговорности в рамките на компанията, по какъв начин и колко успешно юрисконсултът взаимодейства с външни за организацията адвокати. Лекторът говори и за мотивацията за ефективното изпълнение на задачите на работното място, както и каква е приложимостта на теоретичните познания на младите юристи и какво бизнесът очаква от тях.


ELSA Bulgaria е най-голямата в света асоциация на студенти юристи, която има клонове в повече от 200 юридически факултета в 35 европейски държави и 30 000 членове – студенти и млади юристи. Целта й е да допринася за юридическото образование, да стимулира международните контакти и разбирателство и да повишава обществената отговорност на студентите и младите юристи. ELSA подпомага активните млади юристи при натрупването на опит и умения, които ще са им необходими като утрешни лидери в международния свят на бизнеса и правото.

ELSA има и международна програма за обмен на стажанти, чрез която българските студенти се въвеждат в чужда правна система и имат възможност да натрупат ценен професионален опит. Същото важи и за български кантори и други организации, които могат да наемат чрез ELSA стажанти от цяла Европа – възможност за развитие на международна дейност и осъществяване на международни контакти. Чуждестранните юристи подпомагат българските кантори и други организации в дейността им, а последните печелят не само от споделянето на опит и възможността за сравнение и съпоставка на международно ниво, но и нови и трайни познанства с бъдещи професионалисти в чужбина.

ELSA е международният носител на критериите относно нивото на подготовка на младите юристи за свободния световен пазар и поле за съревнование между студентите юристи от цяла Европа. Поради това не тя набира членовете си, а точно обратното – най-талантливите и амбициозни млади юристи – младите лидери, сами успяват да я открият. ELSA е отворена към нови идеи и проекти, към сътрудничество с нови юридически кантори, студентски, неправителствени организации или други структури, които споделят нашите виждания и стремеж към един по-справедлив свят, в който критерии са общочовешките ценности.


     


Галерия снимки от Седмица на юриста. Открита лекция на Coca-Cola HBC за предизвикателствата пред ю ...