Високопроизводителни изчисления, анализ на данни и изкуствен интелект (HPC/HPDA/AI) - обсъдени на кръгла маса по проект EUROCC

петък, 25 ноември 2022 16:44

Екипът на УНСС по проект "EUROCC-H2020-JTI-EuroHPC-2019-2 EuroCC: National Competence Centres in the framework of EuroHPC" проведе кръгла маса на тема „HPC/HPDA/AI услуги за бизнеса в България“.

УНСС е партньор в българския център, в който участват още Институтът по информационни и комуникационни технологии (ИИКТ) на БАН и Софийският университет „Св. Климент Охридски“.

Проф. д-р Камелия Стефанова, координатор на проекта за УНСС, откри събитието, изтъквайки значението на HPC/HPDA/AI технологиите за повишаване на конкурентоспособността на българския бизнес и подчерта, че приключва първата част на проекта, а от януари 2023 г. започва втората, която ще е свързана основно с партньорство с бизнеса. „Затова много се радваме, че проявявате интерес и сте сред нас, това означава, че сме готови за следващия етап на проекта“, обърна се проф. Стефанова към представителите на бизнеса.

Проф. д-р Камелия Стефанова

Във форума взе участие проф. д-р Цветана Стоянова, зам.-ректор по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики на УНСС.

„Изключително ми е приятно, че можем да се видим на живо и да представим резултатите от нашия проект пред представителите на бизнеса. Фактът, че си партнираме с колеги от Софийския университет и ИИКТ на БАН е доказателство, че резултатите, които ще бъдат постигнати в проекта ще са на много високо равнище, че представителите на бизнеса, които сте тук, в по-голямата си част, ще може да се възползвате от нашата компетентност и от резултатите, които постигаме“, каза проф. д-р Цветана Стоянова и допълни: „доказателство за интереса на бизнеса са и меморандумите, които подписахме с една от най-големите работодателски организации - Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) и с Българската стопанска камара. Наличието на Център за компетентност в УНСС и на Център за върхови постижения в Софийския университет, е предпоставка резултатите, които получаваме да могат да се интерпретират и да послужат на бизнеса. Радвам се, че след тези две години на застой, имаме възможност да се видим на живо, да обменим идеи и да направим връзката наука-бизнес наистина работеща, защото по-време на дискусията могат да възникнат и нови идеи за втория етап от проекта“, подчерта проф. д-р Цветана Стоянова.

Проф. д-р Цветана Стоянова

Проф. д-р Камелия Стефанова представи проекта и ролята на Националния център за компетентност по високопроизводителни изчисления, анализ на данни и изкуствен интелект (HPC/HPDA/AI). Тя очерта основните цели на Центъра: картографиране на технологиите, картографиране на компетенциите,  анализ на потребностите на бизнеса, разработване на набор от конкретни услуги.

Участници в кръглата маса от страна на бизнеса бяха представители на компании, опериращи в различни сектори на икономиката, а от страна на УНСС присъстваха доц. д-р Радко Радев, директор на Научноизследователския център за развитие на бизнес компетентности Иновации и конкурентоспособност (u2b)", директор на център „Алумни УНСС“ и зам.-декан по учебната работа на Бизнес факултета, проф. д-р Галина Младенова, директор на Научноизследователския център по маркетинг и Атанас Димитров, директор на Междууниверситетския център за развитие на кариерата (МЦРК).

Доц. д-р Радко Радев (първият вляво)
Атанас Димитров и проф. д-р Галина Младенова

Кръглата маса продължи с представяне на презентации и доклади за ролята и значението на HPC/HPDA/AI технологиите в различни сектори от икономиката и живота.

В последвалата дискусия, представителите на бизнеса поставиха свои проблеми и въпроси за  приложение на HPDA/AI в рамките на различни техни дейности. Участниците в екипа на проекта отговориха на множество въпроси, свързани с организацията, анализа и  сигурността на данните и използването на технологиите за големи данни. Всички участници изразиха своето желание за бъдещо сътрудничество и партньорство в изследователски задачи.

Галерия снимки от Високопроизводителни изчисления, анализ на данни и изкуствен интелект (HPC/HPDA/ ...