Рейтинговата система на университетите има нужда от изчистване на несъответствията - ректорът проф. д-р Димитър Димитров пред телевизия Bulgaria ON AIR

четвъртък, 24 ноември 2022 18:31

Вече има данни от новата Рейтингова система на висшите училища, какво показва тя и има ли нещо различно от миналата година?

Както се казва, в Рейтинговата система всичко е спокойно, няма изненади. Резултатите са същите спрямо миналата година, но има някои неща, които трябва да си ги кажем. УНСС е най-големият икономически университет с близо 15 000 студенти, няколкостотин се обучават по икономика и ние сме на трето място в Рейтинговата система в професионално направление Икономика“, а има университети, които са по-напред от нас, макар и с малко. В същото време ние обучаваме в 40 бакалавърски програми с почти 100% реализация на завършилите и се сравняваме с университети, които приемат годишно 10 студенти в 1 бакалавърска програма. Няколко пъти поред получаваме наградата за най-престижен университет сред работодателите. Очевидно е, че има проблеми със самата Рейтингова система. Говорили сме няколко пъти с хората, които я провеждат да се изчистят именно тези несъответствия. Включени са прекалено много показатели, които може би не са толкова съществени за рейтинга. Например колко пъти даден студент е заемал книга от библиотеката, ние сме малко по-назад в класацията, начело е един от военните университети.

Защо се случва това?

Много е сложна системата. Аз съм за, да има система, която да измерва резултатите, защото ако не измерваме няма как да подобряваме качеството. Но виждаме, че измерването има други мащаби, прекалено много показатели, понякога се използват средни показатели, което ако разделим на 10 студенти е едно, а на 12 000 - друго. Друг път се използват абсолютни показатели. С една дума има проблеми, които трябва да бъдат коригирани в Рейтинговата система. Иначе УНСС стои стабилно на позициите, които имаме в системата.

Има ли глад за специалисти у нас, какво показват последните наблюдения?

Това е момент, който трябва да бъде включен в Рейтинговата система. Нека да не забравяме, че има и друга система за оценка на университетите, която е на Националната агенция за оценяване и акредитация, в която сме с най-високата оценка от всички университети и близо да максимума. Почти всеки ден подписвам споразумения за сътрудничество с представители на бизнеса и с институции и всички казват – искаме кадри, имаме нужда от икономисти, администратори, социолози. От няколко години се счита, че има прекалено много икономисти в България и държавата намали държавната поръчка, включително и за УНСС. През 2020 г. тя беше намалена с около 40%, което е сериозен шок. Успяхме да преодолеем това с допълнителен платен прием и нов начин на прием. Но самият подход е грешен, защото бизнесът ни търси и започва да се ориентира към намиране на студенти още от първи и втори курс. Рейтинговата система трябва да отчита и подобни показатели – реализацията на студентите, колко кандидат-студенти има за едно място, дали се запълва държавната поръчка, интересът на бизнеса.

От кого зависи всичко това да се случи и Рейтинговата система да бъде модернизирана и адекватна на времето?

Зависи от изпълнителите. Има методологически проблеми, разчита се на точна обективна информация, но понякога тя липсва. Трябва да има целенасочена специализирана дискусия с Института „Отворено общество“ и „Сирма Солюшънс“, изпълнители на проучването.

Новата година тече с пълна сила. Какви са наблюденията спрямо предишната – при кои специалности има отлив, къде има повече студенти?

Има няколко специалности, които се ползват с постоянен интерес. Избягвам да цитирам кои са най-добрите. Ние ги измерваме по няколко показателя – първо, дали запълват държавната поръчка, нещо което всички специалности успяват да постигнат, второ, по броя на студентите, които са заявили това на първо желание или от първо до трето желание или до десето желание. И тук можем да посочим няколко специалности, които се позиционират добре – маркетинг, финанси, счетоводство, бизнес икономика, право, разбира се и останалите специалности. Нашата философия е да поддържаме всички тези направления и специалности, защото имаме национална отговорност като университет.

УНСС си партнира с много престижни европейски университети, един от тях е Виенският икономически университет. Разкажете ни повече за това партньорство.

Това партньорство е част от инициативата на ЕК за създаване на европейски мрежи от университети. Ние сме създали една от 48-те такива мрежи, заедно с още 8 топ бизнес университета. Партньорството върви на много равноправна основа, сега подготвяме следващото ни предложение пред ЕК за продължаване на този проект, който всички считаме за много успешен, което включва създаване на виртуален студентски кампус и единен европейски бизнес университет. Това включва мобилност на студентите, обмен на преподаватели, споделяне на ресурси. Даже и сега наши студенти слушат лекции във Виенския икономически университет, както и техни студенти слушат наши лекции. Може да се издават дипломи от няколко университета. Вървим към „меко“ обединяване на тези университети, като си запазваме самостоятелността.

Да поговорим и за дигитализацията. Как я съчетавате вече с присъственото обучение?

Дигитализацията изигра много голяма роля ние да не загубим учебния процес – буквално за два дни минахме на единна платформа за преподаване, споделяне на ресурси и то не само за обучение, а също и за конференции и международни проекти. Искаме да използваме информационните технологии и в други направления. Разглеждаме дигитализацията като част от общите усилия за повишаване на качеството на обучението.

Да обърнем внимание и на връзката с бизнеса. В много от европейските университети тази връзка е много силно изявена – хора от бизнеса изнасят лекции или студенти участват в проекти. Случва ли се на достатъчно добро ниво и в УНСС?

При нас има 450 щатни преподаватели  и 500 хонорувани, които са специалисти точно от бизнеса или държавната администрация. Създадохме нов начин на обучение – Бизнес академии с отделни компании, в които селектирани студенти в поредица от лекции се срещат с висшия мениджмънт. Правим и Дни на кариерата. Създаваме съвместна двойна Executive Master of Business Administration (EMBA) програма с Northern Illinois University (NIU) – USA. Искаме да продължим да засилваме тази връзка с бизнеса.

Студентите достатъчно ли са заинтересовани, говорейки за тази колаборация с бизнеса? Бизнесът ли повече търси студентите или обратно?

Студентите в момента имат много повече възможности. Нашият сайт на Междууниверситетски център за развитие на кариерата е запълнен със стажове, възможности за стипендии и за работа. Създадохме дейности със Стартъп-и, имаме споразумения с „Бизнес ангели“, които да ги подпомагат, менторски програми, обучения от бизнеса. Интересът на студентите е траен и устойчив. Процесът е двустранен.

Можете ли да споменете някои от по-интересните имена на представители от сферите на „Администрацията“, „Политиката“ и „Бизнеса“, които участват при Вас като лектори?

Преди да дойда в студиото беше г-н Иван Костов, бившият министър-председател, преди две седмици беше президентът Георги Първанов. Нашият Студентски съвет направи Младежки икономически форум, на който дойдоха министърът на образованието проф. Сашо Пенов, вицепремиерът Атанас Пеканов, вицепремиерът Лазар Лазаров. Има много интересни неща, които искаме да представим на студентите.

Има ли нови специалности за тази година и подготвят ли се такива през следващата година?

Ние сме в усилен период на подготовка за четири нови специалности в професионални направления извън икономиката. Две в областта на информатиката - „Киберсигурност и електронно управление“ и „Компютърна обработка и анализ на данни (Data Science)“. В тези области, наистина има глад. В областта на педагогиката - „Педагогика на обучението по икономика и информатика“, защото учителите и директорите на училища казват, че нямат нужните специалисти. „Приложна лингвистика“ също е една от новите специалности. Това са четирите нови специалности, които се надявам да стартират от септември следващата година.

При специалността „Киберсигурност“ ли очаквате най-голям интерес?

Ние и сега имаме „Киберсигурност“, която се нарича „Управление на киберсигурността“ и тя е доста търсена. Аз съм ръководител на катедрата, в която се преподава. Нашият университет е силен в управлението, меките умения, спазването на стандартите и политиките и ние наблягаме на това в обучението. Хората, които обучаваме не са непременно софтуерни или мрежови специалисти, а мениджъри, които искат да доразвият своите умения.

Финансирането на университета как върви? Как ще изкарате предстоящата зима?

Не бих казал, че се тревожим за това и че има такъв проблем. Ние предприехме доста мерки за енергийна ефективност, така че се надяваме всичко да е наред.

Финансирането на университетите по принцип е проблем. Аз съм главен секретар на Съвета на ректорите в България и няколко пъти обсъждахме този въпрос. Има известно изоставане на заплатите в университетите сравнено с други сектори. Капиталовите разходи и разходите, свързани с киберсигурността, са доста големи и се изискват сериозни инвестиции, защото ако бъде нарушена сигурността - ще спре учебният процес за дълго време. Това е болна тема. Ние усещаме подкрепа от министъра на образованието, но са нужни малко по-големи усилия в тази посока.

Цялото интервю можете да гледате ТУК.

  

Галерия снимки от Рейтинговата система на университетите има нужда от изчистване на несъответствия ...