Студенти от катедра „Национална и регионална сигурност“ се запознаха с ролята на МВР в системата на националната сигурност

четвъртък, 24 ноември 2022 17:27

„Роля и предизвикателства пред МВР в системата на националната сигурност на Република България“ беше темата на публична лекция, по която представители на МВР изнесоха презентации пред студенти от специалност „Икономика на отбраната и сигурността“ на катедра „Национална и регионална сигурност“.

Най-важните сектори на Министерство на вътрешните работи бяха представени пред студентите лично от зам.-главният секретар на МВР Станимир Станев, старши комисар Александър Джартов, зам.-директор на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" (ГДПБЗН), главен инспектор Валери Димитров, началник сектор в Главна дирекция „Национална полиция", Диана Лилова, началник отдел в Главна дирекция „Гранична полиция“ и старши комисар Любомир Николов, зам.-директор на Главна Дирекция „Борба с организираната престъпност" (ГДБОП).

Лекцията беше в рамките на дисциплината „Основи на политиката за сигурност“ с титуляр доц. д-р Светослав Спасов, преподавател в катедра „Национална и регионална сигурност“ и директор на Центъра за подкрепа на ядрената сигурност на УНСС.

Доц. д-р Светослав Спасов, Станимир Станев, Александър Джартов, Валери Димитров, Диана Лилова, Любомир Николов

„Целта на публичната лекция е студентите да получат информация за дейността, функциите и приоритетите на различните служби в МВР, както и за администрацията на вътрешния ред и сигурността на Република България от висши служители от практиката. В рамките на такива срещи някои от студентите могат да осъзнаят, че работата в институции като МВР, ГДБОП, ГДНП, ГДГП или ГДПБЗН би била техният професионален път", каза доц. д-р Светослав Спасов.

Зам.-главният секретар на МВР Станимир Станев отбеляза, че в различните структурни звена на министерството има недостиг на обучени, висококвалифицирани кадри и подчерта: „За мен е важно, че днес сме тук пред вас, защото в министерството трябва да засилим подбора на кадри, имаме необходимост от млади и умни хора като вас, които да вдигнат системата на МВР на крака“.

Гост-лекторите от МВР запознаха студентите с дейността, структурата, функциите, правомощията и приоритетите на органите и звената в системата на министерството, които представляват.

Преди публичната лекция зам.-главният секретар на МВР и представителите на различни структурни звена в министерството се срещнаха с ректора на УНСС проф. д-р Димитър Димитров.

С проф. д-р Димитър Димитров (в средата)

Галерия снимки от Студенти от катедра „Национална и регионална сигурност“ се запознаха с ролята на ...