Катедра „Икономика на търговията“ отбеляза 70 години с международна научна конференция

сряда, 23 ноември 2022 20:25

С международна научна конференция „70 години катедра „Икономика на търговията“ беше отбелязана годишнината на една от катедрите със значителни научни и практико-приложни приноси в научно-изследователската дейност на УНСС. Събитието се проведе под патронажа на ректора проф. д-р Димитър Димитров.

Доц. д-р Силвия Терезова, ръководител на катедра „Икономика на търговията“ , проф. д-р Димитър Димитров, доц. д-р Бисер Петков, директор на Научноизследователския център по търговия на УНСС и преподавател в катедра „Икономика на търговията“

Модераторът на събитието доц. д-р Бисер Петков поздрави участниците в конференцията и отбеляза, че в залата присъстват много преподаватели от катедри на УНСС, представители на бизнеса и колеги от братски катедри в други университети, хора, които са били част от катедрата през годините и студенти от специалност „Икономика на търговията“. Доц. Петков предостави думата на ректора на УНСС проф. д-р Димитър Димитров.

Проф. д-р Димитър Димитров приветства участниците в конференцията и подчерта, че в съвременните условия за един човек 70 години не са толкова много, но за една катедра това са много години, като се има предвид историята и хората, които са работили за нейното развитие. „Дълбоките традиции и богатият опит на катедрата в обучението на кадри с висша квалификация в сферата на търговията предоставя големи възможности за реализация на завършилите студенти. Радващо е и присъствието на представители на бизнеса в залата, това е доказателство, че университета и бизнеса работят добре, а нашите студенти се имат добра основа за бъдещото си професионално развитие“, каза проф. Димитров.

Доц. д-р Силвия Терезова, подари на проф. д-р Димитър Димитров юбилеен плакет „70 години катедра „Икономика на търговията““

Милена Караилиева, директор „Човешки ресурси“ на Kaufland, поздрави катедрата за юбилея и изтъкна, че това е резултат на труд, постоянство, професионализъм и мисъл за иновации и посочи: „Kaufland е партньор на УНСС и на катедра „Икономика на търговията“ от много години, като ние осъзнаваме, че сътрудничеството между университета и бизнеса винаги е в полза на студентите, може да им даде повече, затова винаги сме отворени за организиране на стажове, академии или друг вид партньорство.

Милена Караилиева, директор „Човешки ресурси“ на Kaufland (първата вляво)

„Като възпитаник на УНСС и докторант на катедрата не мога да скрия своето вълнение от този празник, защото чувствам и с гордост споделям принадлежността си към гилдията на търговците, завършили образователна степен в катедра „Икономика на търговията“. Според мен в основата на популярността и актуалността на специалностите в нея стоят не само възможностите за професионална реализация, но и в много голяма степен усилията на скромния, но висококвалифициран екип, вашите усилия, уважаеми преподаватели, вашата всеотдайност и грижа за това, студентите да получават съдържателни и актуални знания и опит“, каза д-р Светослав Ангелов, оперативен директор на BCG.

„Радваме се на вашите успехи, както и на сътрудничеството между нашите две катедри, връзките между които са повече от функционални. Това са взаимоотношения на приятелство, подкрепа в обучението на студентите и докторантите, в академичното израстване на преподавателите и развитието на научните изследвания“, каза доц. д-р Виолета Димитрова, ръководител на катедра „Търговия“ на Икономическия университет – Варна.

Доц. д-р Виолета Димитрова връчи на доц. д-р Силвия Терезова символичен подарък икона на Св. Николай Чудотворец, закрилник на търговците

Проф. д-р Христина Николова, ръководител на катедра „Икономика на транспорта и енергетиката" също поздрави присъстващите: „Вече 70 години вашата катедра показва и доказва високите си постижения чрез изключително успешна реализация на вашите абсолвенти, чрез тяхното признание в световен мащаб, тъй като има много ваши възпитаници, които работят не само в България, но разнасят славата на нашия университет, респективно на катедрата и по света“.

Проф. д-р Христина Николова връчи на доц. д-р Силвия Терезова юбилеен медал по случай 70 години катедра „Икономика на транспорта и енергетиката"

„70 години са както много, така и малко. Те показват, че катедрата и нейните преподаватели са устояли на времето и успешно преминават през различните промени в икономическото и образователното развитие на България. Също така показват и всеотдайността и високият професионализъм на нейните преподаватели, с които и до днес създавате висококвалифицирани кадри, които успешно се реализират както в страната, така и в чужбина“, каза доц. д-р Васил Петков, ръководител на катедра „МИО и бизнес".

„През изминалите седем десетилетия катедра „Икономика на търговията“ се утвърди и разви като една от водещите катедри в УНСС чрез своите научно-изследователски и учебно-преподавателски резултати. От името на катедра „Управление“ ви желая здраве, нови успехи и и нови идеи в подготовката на специалисти и изследователи на вълнуващия свят на една от най-древните и престижни професии – търговията“, пожела проф. д-р Надя Миронова, ръководител на катедра „Управление“.

„Днешният ден е един добър повод да изкажем нашата благодарност към поколенията преподаватели и изследователи, които са работили в катедрата. Имам удоволствието от името на катедра „Индустриален бизнес“ да спомена, че това е времето, в което сме работили успешно съвместно с катедра „Икономика на търговията“ за обогатяването на отрасловата и фирмената икономика не само в УНСС, но и в страната. Този ваш юбилей е и повод да ви пожелаем в бъдеще много професионални успехи и да успеете да развивате науката в областта на икономика на търговията така, както вашите основатели на катедрата са съумяли да поставят основите на тази катедра. Пожелавам ви също така още много дълги години да се радвате на признанието на бизнеса, което виждаме в момента“, поздрави катедрата и проф. д-р Николай Щерев, ръководител на катедра „Индустриален бизнес“.

Проф. д-р Николай Щерев, подари на катедра „Икономика на търговията“ юбилеен медал по случай 70 години от създаването на катедра „Индустриален бизнес“

„Аристотел е казал, че началото е половината свършена работа. Преди 70 години вие сте поставили едно начало, едно начало на смисленост, насочено към бъдещето, към това да възпитавате младите хора, да ги учите, да ги подготвяте. От името на катедра „Политология“ изказвам уважение и ви желая това начало да пребъде във времето“, поздрави доц. д-р Блага Иванова Благоева, ръководител на катедра „Политология“.

От името на катедра „Логистика и вериги на доставките" участниците поздрави гл. ас. д-р Мирослав Стефанов, научен секретар на катедрата: „Извървяният дълъг път от катедра „Икономика на търговията“, както и безкомпромисното отстояване на академичните и човешки ценности превръщат вашия пример за еталон за академичната общност и допринасят за запазването на академичните традиции за идните поколения. Честит празник колеги и на добър час“!

„Приветстваме активната роля на катедрата за адекватния теоретичен и практически отговор на икономическите предизвикателства, които заемат съществено място в свитовния икономически дневен ред, като се радваме на постигнатите ваши успехи и резултатите, които демонстрирате през годините“,  каза доц. д-р Ивайло Беев, ръководител на катедра „Икономикс".

От името на катедра „Недвижима собственост" присъстващите поздрави доц. д-р Драгомир Стефанов, преподавател в катедрата и главен секретар по социално-битовите въпроси на учащите и чуждестранни студенти на УНСС: „Въпреки, че катедра „Недвижима собственост" е млада катедра, само на 15 години, искам да изтъкна факта, че основните фигури в нашата катедра са възпитаници и са излезли от катедра „Икономика на търговията“, тоест ние винаги сме усещали вашата катедра като много близка, много често сме усещали вашата подкрепа и когато сме се изграждали като катедра, ползвали сме колеги от катедрата като наши рецензенти и сме ползвали опита и мъдростта, които виждаме в катедра „Икономика на търговията“.

Студенти от специалност „Икономика на търговията“ поздравиха и поднесоха цветя на доц. д-р Силвия Терезова и доайените на катедрата проф. д-р Йорданка Владимирова и проф. д-р Септемврина Костова.

Проф. д-р Септемврина Костова
Проф. д-р Йорданка Владимирова

Доц. д-р Силвия Терезова изнесе пленарен доклад, в който представи историческите корени и развитието на катедра „Икономика на търговията“ през годините.

Конференцията продължи с представяне на научни доклади в следните тематични направления: търговия и продажби, мениджмънт в търговията, дигитална трансформация в търговията и корпоративна социална отговорност в търговията.

Министър-председателят на Република България Гълъб Донев изпрати поздравителен адрес до форума. Целият текст на приветствието можете да видите тук.

Поздравителни адреси по повод юбилея на катедрата бяха получени от множество организации, от държавните институции и бизнеса, сред които беше председателят на ЦКС проф. Петър Стефанов. Катедрата поздравиха и университети и ръководители на различни катедри в УНСС като доц. д-р Теодора Филипова, ръководител на катедра „Търговски бизнес“ на СА „Д. Ценов“ – Свищов и проф. д-р Снежана Башева, ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“, доц. д-р Александър Вълков, ръководител на катедра „Публична администрация“, проф. д.н. Живко Драганов, ръководител на катедра „Международно право и право на ЕС“, проф. д-р Мария Маркова, ръководител на катедра „Интелектуална собственост и технологичен трансфер", доц. д-р Николай Цонев, ръководител на катедра „Икономика на туризма“, проф. д-р Румен Брусарски, декан на Финансово-счетоводния факултет на УНСС.

Галерия снимки от Катедра „Икономика на търговията“ отбеляза 70 години с международна научна конфе ...