УНСС подготвя разкриване на нова специалност - „Педагогика на обучението по икономика и информатика“

четвъртък, 27 октомври 2022 18:40

Академичното ръководство на УНСС организира серия от срещи с директори на училища, синдикати, общини, бизнес предприятия и други организации, след като в университета бяха получени над 20 писма, изразяващи тревога от недостига на квалифицирани учители по икономика и информатика.

Решението на ректорското ръководство да разкрие от следващата академична година нова специалност - „Педагогика на обучението по икономика и информатика“ - ще бъде предшествано от работни срещи за идентифициране на нуждите, които в последствие да залегнат в учения план.

Една от първите срещи на ректора проф. д-р Димитър Димитров беше с  ръководството на Асоциацията на икономическите училища в България (АИУБ). В срещата участва ръководството на Асоциацията в лицето на проф. д-р Даниела Фесчиян, председател на Координационния съвет и председател на Контролния съвет на УНСС, Емилия Иванова, зам.-председател и директор на Националната търговско-банкова гимназия, Мая Гешева, член на Координационния съвет и директор на Националната финансово-стопанска гимназия. В обсъждането взе участие и доц. д-р Росен Кирилов, зам.-ректор по дигитализация и киберсигурност.

Доц. д-р Росен Кирилов, Мая Гешева, Емилия Иванова, проф. д-р Димитър Димитров, проф. д-р Даниела Фесчиян (от ляво надясно)

Проф. Димитър Димитров изтъкна активната роля на АИУБ за развитието на икономическите специалности. Той посочи, че университетът има капацитет да обучава педагози по икономика и информатика, а създаването на такава специалност ще донесе добавена стойност и за университета, и за училищата.

Проф. д-р Даниела Фесчиян подчерта, че няма друг университет в Европа, който да е изградил структура като Асоциацията на икономическите училища и да е приобщил 90% процента от изучаващите икономика. Тя изрази подкрепата на Асоциацията и обърна внимание, че ежегодно на националните съвещания на АИУБ става свидетел на огромните проблеми, с които се сблъскват директорите при намиране на кадри. „Създаването на специалност с педагогически профил е нещо естествено за нашия университет, защото нашият университет чрез АИУБ е най-добре запознат с проблемите и нуждите на училищата от кадри с такъв профил.

Доц. Росен Кирилов посочи, че организацията е естествен партньор на УНСС в процеса на създаване и развитие на новата специалност. „Нашата идея е в 3-ти, 4-ти курс да има профилиране информатика или икономика. Икономическите дисциплини ще се водят от всички катедри от университета. В областта на информатиката нашият факултет има достатъчно капацитет да обучава такива специалисти. Наясно съм колко трудно се намират учители по ИТ дисциплини, но се надяваме в рамките на тази специалност да можем да ги профилираме и да имаме такива кадри“, заяви доц. Кирилов.

Емилия Иванова коментира, че в миналото в УНСС е имало педагогическа специалност, че такива кадри, особено с профил информатика са им много необходими и за тях привличането на специалисти от тези области е тежък проблем.

Мая Гешева посочи, че голяма част от преподавателите по икономическите дисциплини започват без педагогическа правоспособност и след това търсят възможности в рамките на два семестъра или три семестъра да придобият такава правоспособност. „Ако това се случва в УНСС и те съчетават своята икономическа подготовка с педагогическата, и са готови след това да дойдат при нас, това би било чудесно“, отбеляза г-жа Гешева.

Г-жа Мая Гешева и г-жа Емилия Иванова

„Студентите в тази специалност ще изучават широка палитра от икономически дисциплини, които са не само взаимосвързани помежду си, но ще им дадат един хоризонт, една друга гледна точка и в този смисъл този продукт ще бъде много по-гъвкав“, акцентира проф. Фесчиян. Тя подчерта и предимството, че обучението ще бъде присъствено в редовна форма на обучение.

Емилия Иванова и Мая Гешева изразиха своята готовност да съдействат и да подкрепят университета за създаването на специалност „Педагогика на обучението по икономика и информатика“.

Проф. д-р Димитър Димитров проведе среща по повод проблема с недостига на преподаватели по икономика и информатика и с Асен Александров, директор на 51-во средно училище „Елисавета Багряна" в София и председател на Сдружението на директорите в средното образование, с Таня Панчева, директор на 55-то средно училище „Петко Каравелов" и с Таня Михайлова, директор на НПГПТО „М. В. Ломоносов” в столицата.   

На нея от страна на УНСС присъстваха доц. д-р Росен Кирилов, зам.-ректор по дигитализация и киберсигурност, доц. д-р Калина  Ишпекова-Братанова, в.и.д. ръководител катедра „Педагогика", доц. д-р Катя Кирилова от факултета по „Приложна информатика и статистика" и проф. д-р Янка Тоцева.   


Таня Панчева, Асен Александров, Таня Михайлова, проф. д-р Янка Тоцева, доц. д-р Катя Кирилова (от дясно наляво)

„Ние в УНСС сме наясно, че има дефицит на преподаватели по тези две специалностии, затова от две години работим върху тази идея. Виждаме и, че има повишен интерес към учителската професия“, каза по време на срещата ректорът на УНСС проф. д-р Димитър Димитров. Той допълни, че ще бъдат открити още три нови специалности: „Приложна лингвистика“, „Кибер сигурност и електронно управление“ и „Компютърна обработка и анализ на данни“.

„Работим много активно с икономическите училища, но искаме да разширим този диапазон. Ако тази връзка стане по-силна, смятаме, че тя ще е от полза не само за нас, но и за средните училища. Учениците ще ви избират с приоритет, когато знаят, че преходът по-нататък към УНСС ще става по-лесно“, каза доц. Кирилов.

„Насоката, в която работите, е правилна“, отбеляза по време на срещата директорът на НПГПТО „М. В. Ломоносов” Таня Михайлова. По думите й някои нови учители напускат, тъй като има разминаване между това, което са си представяли като работа, и това, което е в действителност. „Когато обаче са подготвени и знаят механизмите, по които могат да се справят, тогава те се чувстват на мястото си“, каза тя.

„Аз също подкрепям вашата идея. Дори може да се помисли ваши преподаватели да са гост-лектори в нашите училища“, предложи директорът на 51 СУ „Елисавета Багряна" Асен Александров.

Директорът на 55 СУ „Петко Каравелов" Таня Панчева също изрази подкрепа за идеята на университета за създаване на специалност „Педагогика на обучението по икономика и информатика“.


Списък на получените писма в подкрепа на разкриването на новата специалност

 1. Синдикат на българските учители
 2. Съюз на работодателите на системата на народната просвета в България (СРСНПБ)
 3. Сдружение на директорите в средното образование в Република България
 4. Център на кандидатстудентска подготовка и информация – ЕООД
 5. Съюз за стопанска инициатива
 6. 128 СУ „Алберт Айнщайн“ – гр. София
 7. Национална търговско-банкова гимназия – гр. София
 8. 7 СУ „Свети Седмочисленици“ – гр. София
 9. Национална професионална гимназия по прецизна техника и оптика „М. В. Ломоносов“ – гр. София
 10. 55 СУ „Петко Каравелов – София
 11. Професионална гимназия по ветеринарна медицина и селско стопанство „Св. Георги Победоносец“ – гр. Костинброд
 12. СУ „Д-р Петър Берон“ – гр. Костинброд
 13. СУ „Нешо Бончев“ – гр. Панагюрище
 14. 3 ОУ „Братя Миладинови“ – гр. Гоце Делчев
 15. СУ „Никола Йонков Вапцаров“ – гр. Хаджидимово
 16. СУ „Христо Ботев“ – с. Вълкосел, общ. Сатовча
 17. Община Костинброд
 18. Община Сатовча
 19. Община Гърмен
 20. Българска асоциация по киберсигурност
 21. ЗК „Лев инс“ АД
 22. САНИТЕКС ПЕЙПЪР ПРОДУКТС ООД
 23. „Ролпласт Груп“ АД
 24. „ЮРОСПИЙД“ ООД.

 

Галерия снимки от УНСС подготвя разкриване на нова специалност - „Педагогика на обучението по икон ...