Проф. Цветана Стоянова: Младите предприемачи в УНСС имат шанс да получат до 50 000 евро финансиране

петък, 07 октомври 2022 9:30

Добрите практики на УНСС в областта на младежкото предприемачество и Start Up подкрепата за студенти представи проф.д-р Цветна Стоянова, зам.-ректор по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики. Тя беше панелист във форума SIMEXPO 2022, който се проведе през седмицата.

Участниците се обединиха около идеята, че духът на младежкото предприемачество трябва да се изгражда от най-ранна възраст и университетът е основното място, в което трябва да се обучават младежите по какъв начин да направят start up, откъде да търсят финансиране и как да усвоят всички предприемачески умения, необходими за един успешен бизнес.

Проф. Стоянова уточни, че и нейната позиция зам.-ректор по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики, е нова за университета и се е наложила с идеята да се засили връзката между университета и бизнеса като се помага на студенти да се реализират успешно на пазара на труда.

„В областта на младежкото предприемачество нашият университет има традиции, които датират от 1997 г. През последните три години подписахме над 200 меморандума за сътрудничество с водещи компании. Преди няколко месеца подписахме с ЕксЕл Ар", дъщерно дружество на Инновейшън Кепитъл" АД (Фонд мениджър за рисков капитал към Фонда на Фондовете). Мога с радост да съобщя, че поне 2 идеи на наши студенти могат да бъдат финансирани от Фонда с до 50 хиляди евро годишно“, отбеляза проф. Стоянова

Сред постиженията – атестат за качеството на предприемаческите умения на студентите в УНСС, тя открои множеството награди в предприемачески състезания. Сред тях са наградите за приложение за по-лесно паркиране в София, за приложение за финансова грамотност за ученици и др. Студенти на нашия университет са влезли и в класацията на Форбс“ – „30 под 30“.

„Съвсем наскоро в университета се учреди Стартъп хъб“  с цел да се подпомага желанието на студентите за стартиране на собствен бизнес. Започваме и менторска програма, в която първите двама лектори ще са от Българската стартъп асоциация и Фонд на фондовете.

Г-жа Ирина Йорданова, директор Проекти, публични комуникации и КСО“ в КРИБ, проф. Цветана Стоянова, г-н Владимир Томов, председател на Съвета по инвестиции на БТПП и г-жа Дочка Василева, и.д. директор Проектна информация и финансиране  във Фонд на фондовете (от ляво надясно)

Галерия снимки от Проф. Цветана Стоянова: Младите предприемачи в УНСС имат шанс да получат до 50 0 ...