Трима наши преподаватели взеха участие в първия тинк-танк на Европейската университетска мрежа ENGAGE.EU

четвъртък, 06 октомври 2022 10:23

Трима преподаватели от УНСС – проф. д-р Димитър Велев от катедра „Информационни технологии и комуникации", доц. д-р Ангел Марчев от катедра „Управление“ и гл. ас. д-р Моника Моралийска от катедра „МИО и бизнес“ - взеха участие в първия тинк-танк (мозъчен тръст), организиран от Европейската университетска мрежа ENGAGE.EU. Той се състоя в периода 26 септември – 2 октомври 2022 г. в Университета в Манхайм, Германия и беше на тема: „Ролята на цифровизацията за устойчивото развитие и нейното въздействие върху европейския бизнес, икономика и общество“.

Серията от събития, включени в тинк-танка, бяха посветени на ефектите от дигитализацията върху икономиката и обществото, а конкретната му цел беше да създаде мултидисциплинарни екипи от изследователи от различни европейски университети и от различни научни направления, които да работят съвместно по конкретни теми, свързани с въздействието на дигитализацията. Изследователските теми, които бяха формулирани от участниците в екипите, засягат различни аспекти на дигитализацията, като същевременно са обвързани и с целите на ООН за устойчиво развитие. Анализираните проблеми включваха: регулаторните аспекти на дигитализацията и изкуствения интелект, данъчното облагане при  цифровизацията, социалните й аспекти и как тя трансформира условията на труд и живот, различни възможности дигиталната трансформация да осигури устойчив икономически растеж или да помогне за избягване /намаляване на социалното неравенството и др.

Проф. д-р Димитър Велев

По време на съвместната си работа международните екипи обменяха идеи, работиха по общи теми, като наред с това представиха и обсъдиха изследванията и основните въпроси около своите проекти.

Доц. д-р Ангел Марчев (в средата) и екип представят проектна идея

Гл. ас. д-р Моника Моралийска (отляво) и екип представят проектна идея

В допълнение на екипната изследователска работа, участниците в тинк-танка имаха възможност да чуят и гост-лектори от практиката, които предизвикаха множество дискусии със своята задълбочена представа за текущото развитие на цифровата трансформация в политиката, индустрията и обществото. Сред тях бяха водещи експерти от политиката, академичните среди и индустрията като представители на френския парламент, на компаниите Bosch и SAP, Европейската банка за възстановяване и развитие и др.

Преди изследователския си престой в Манхайм, изследователите в първия тинк-танк на ENGAGE.EU участваха в две виртуални подготвителни срещи, които се състояха през лятото на 2022 г., а през ноември и декември 2022 г. ще се проведат още две виртуални групови срещи на изследователските екипи. Очаква се осъщественото сътрудничество да завърши в изследователски публикации, които ще представят общите заключения на участниците в тинк-танка.


ENGAGE.EU е мрежа от водещи европейски университети в областта на бизнеса, икономиката и социалните науки, чиято цел е да предостави на европейските граждани набор от умения и компетенции, от които се нуждаят, за да се справят с предизвикателствата на бъдещето. Това е форум за интензивен интердисциплинарен академичен обмен, където изследователите се занимават със съвременните обществени предизвикателства, където няма граници за научните изследвания и иновациите, където стават възможни изключителни сътрудничества, а оригиналното мислене е норма.

Вижте повече на: https://www.engageuniversity.eu/.


 

Галерия снимки от Трима наши преподаватели взеха участие в първия тинк-танк на Европейската универ ...