Проф. Карлос Флавиан за ролята на изкуствения интелект и виртуалната реалност

вторник, 04 октомври 2022 9:26

На 26 септември 2022 г. проф. Карлос Флавиан от Университета в Сарагоса, Испания, изнесе лекция пред студентите от специалност „Маркетинг и стратегическо планиране с преподаване на английски език“ към катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“ на УНСС.

Лекцията беше посветена на ролята на изкуствения интелект (ИИ), виртуалната реалност (ВР) и разширената реалност (РР) за дейността на компаниите. Проф. Флавиан очерта основните направления на предимствата, но и на недостатъците и предизвикателствата пред компаниите и потребителите, които възникват от развитието на ИКТ при индустрия 4.0. Бяха маркирани въпроси от стратегически характер, които наблюдаваният технологичен напредък под формата на ИИ, ВР и РР,  поставя и налага да бъдат подложени на задълбочен анализ и дискусия. По-конкретно, това са въпроси, повдигани от промяната в работната среда на компаниите и нейното отражение върху отношенията между компаниите и потребителите; въпроси, повдигани от отношенията между формите на ИИ и морално-етичните норми като фактор на човешкото поведение; въпроси относно гарантирането на правата на потребителите при срещата им с проявите на ИИ.

Проф. Флавиан беше гост-лектор по покана и с любезното съдействие на доц. д-р Християн Танушев от катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“ на УНСС.

Проф. Карлос Флавиан с преподаватели и студенти от катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“

Галерия снимки от Проф. Карлос Флавиан за ролята на изкуствения интелект и виртуалната реалност ...