Какви възможности представя Европейският ни университет ENGAGE.EU през новата академична 2022/2023 година?

понеделник, 03 октомври 2022 17:37

През новата учебна година ENGAGE.EU предоставя на всички студенти от УНСС и всички университети-партньори безплатни, иновативни дисциплини. Сред тях са 120 курса за студенти в бакалавърска степен на обучение, 80 курса за студенти в магистърска степен на обучение, 30 курса в рамките на 10 специализирани модула, участие в съвместна сертификационна магистърска програма, участие в иновативни лаборатории и експедиции, участие в ежегодни летни училища.

ENGAGE.EU ще осигури възможност за участие в дисциплини в различни степени на обучение, които се предлагат от университетите - партньори, чрез онлайн връзка.

Дисциплини, кандидатстване и срокове ТУК.


ENGAGE.EU е европейска мрежа от университети в областта на бизнеса, икономиката и социалните науки, което има за цел да предостави на европейските студенти набор от умения и компетенции, които са им необходими за да се справят с обществените предизвикателства. 


Галерия снимки от Какви възможности представя Европейският ни университет ENGAGE.EU през новата ак ...