Доц. д-р Драгомир Стефанов: Наш център за видеонаблюдение ще контролира сигурността в общежитията

петък, 23 септември 2022 14:00

Доц. Драгомир Стефанов е главен секретар по социално-битови въпроси на учащите и чуждестранни студенти. В началото на академичната година разговаряме с него за това има ли все още свободни места в общежитията на УНСС и какви са условията.

Доц. Стефанов, приключва настанителната кампания за студентите за новата учебна година. Колко човека са класирани за общежития?

Около 4000 наши студенти. Добрата новина е, че към момента няма нито един некласиран. Тоест всички студенти и докторанти, които са си подали заявления за настаняване в общежития, са класирани. Вече имат определени блок и стая. В момента върви самото настаняване и очакваме първокурсниците. Имаме договорени свободни места с Техническия университет - София и с Минно - геоложкия университет. От 19 септември, понеделник, беше отново отворена програмата за прием на документи. Тоест всички студенти, които са пропуснали да си подадат молба за общежития, могат да го направят. Това може да стане през програмата Уеб-студент или ако искат да подадат заявление на хартия на живо - в 23-ти блок, от 8.30 до 16.30 часа. Въпреки че нашите блокове са пълни, най-вероятно някъде ще останат празни места. Но това ще е сигурно в края на месеца. Има хора, които са класирани и са се отказали по някаква причина.

Какви ремонти направихте през летния сезон?

Ремонтирали сме повече от 50 бани и подходите към три студентски общежития – бл.38, бл.23Б и бл. 26. Те ще бъдат открити съвсем скоро. Входовете са изцяло реновирани със средства от депозити на тези блокове, така че се надявам на студентите да им е по-приятно в околоблоковите пространства.

Разбрах, че продължава изграждането на видеонаблюдение във всички блокове на УНСС.

Да. Студентите трябва да знаят, че от края на този месец ще имаме външна охранителна фирма, която ще следи за контрола в общежитията, съвместно с наш център за видеонаблюдение, който изградихме в бл. 53Б. Там денонощно наши служители наблюдават всички над 300 камери, които сме поставили в общежитията, наблюдават входовете и осъществяват пропускателния режим. От тази учебна година посетителите в блоковете, които нямат чип или магнитна карта и искат да влязат в блока, вече звънят на домофон с видеоконферентна връзка. В наблюдателната зала се записва кой е посетителят и му се отваря от дистанция. Досега те се обаждаха на портиера и той ги пускаше като поддържахме над 50 портиера на заплати. Сега те са 8-9 души и се намират в денонощния център. До няколко месеца той ще се превърне в кол център. Тоест там ще могат да звънят всички студенти по всякакви теми денонощно – проблеми с шума, охраната, аварии, други битови проблеми, спрял ток, спукан тръбопровод.

Как се поддържа хигиената в общежитията?

От този месец работим с външна фирма. Този подход, който практикувахме години наред – да се чисти с кофа с парцал от наши служители – вече ще е друг. Коридорите и общите части ще се чистят с машини. Надяваме се съвсем скоро нашите колеги студенти да видят ефекта от машинното почистване. Надяваме се да е по-чисто в общите помещения. Използвам случая да обърна внимание на студентите, които живеят в общежитията да поддържат добра хигиена в техните жилищни помещения. Според разпоредбите на новия правилник за вътрешния ред всеки месец управителите на блоковете заедно със студентския домови съвет ще извършват внезапни проверки във всички стаи в общежитията за хигиената и съответно ще налагат глоби. Образно казано, ние сме обявили война на хлебарките и всички други домашни любимци, но затова трябват съвместни усилия.

Галерия снимки от Доц. д-р Драгомир Стефанов: Наш център за видеонаблюдение ще контролира сигурнос ...