Студентската книжка на УНСС - вече в телефона

сряда, 21 септември 2022 16:14

Студентите от УНСС, които са се записали за зимния семестър на учебната 2022/2023 година, вече могат да инсталират студентската си книжка в телефона. Приложението напълно замества пластиката и посредством четец за QR код може да се използва в библиотеката, в студентските столове, както и за легитимиране пред външни лица, когато това е необходимо.

Студентската книжка е адаптирана и за двете операционни системи - Android и iOS

За iOS е необходимо студентската книжка само да бъде заредена в „Wallet“, (портфейл) след което от Уеб-студент да бъде изтеглена индивидуалната книжка за всеки.  

                
Магистърска студентска книжка в iOS Wallet

Бакалавърска студентска книжка в Android - в приложението WalletPasses


Уеб студент - меню "Дигитална студентска книжка"

За телефоните с операционна система Android първо трябва да имате приложение от тип „Wallet” (портфейл), което поддържа карти от тип PKPASS. (Например WalletPasses). След това студентската книжка може да бъде свалена и инсталирана.

В момента УНСС работи по обновяване на електронната система „Уеб-студент“ и надграждането й с нови функционалности, които ще спестят време на студентите.  

Галерия снимки от Студентската книжка на УНСС - вече в телефона ...