Ректорът проф. Димитър Димитров откри Осмата международна научна конференция по икономически и парични проблеми

вторник, 20 септември 2022 15:46

В УНСС започна Осмата международна научна конференция по икономически и парични проблеми, фокусирана върху предизвикателствата в контекста на пандемия и военни обстоятелства.

Двудневният форум се организира от Научноизследователския център за парични и икономически изследвания и Института за икономика и политика при УНСС.

Форумът беше открит от ректора проф. д-р Димитър Димитров, който поздрави участниците и им пожела ползотворна работа. Той подчерта важността на темите на конференцията, които са свързани с монетарната и икономическата политика.

Проф. д.ик.н. Николай Неновски, директор на Научноизследователския център за парични и икономически изследвания в УНСС и преподавател в университета на Пикардия „Жул Верн" в гр. Амиен, Франция, също приветства участниците. „Една от сесиите ни днес е в памет на проф. Ксавие Рише, който е един от основателите на тази конференция преди 10 години“, каза проф. Неновски.

„Радвам се, че тази конференция, организирана от УНСС в партньорство със Съюза на икономистите в България, се превърна в традиция, която дава възможност да се обсъждат актуални монетарни проблеми, монетарни политики и финансови въпроси“, отбеляза проф. д.ик.н. Татяна Хубенова-Делисивкова, председател на Съюза на икономистите в България.

Гл.ас. д-р Дияна Митева,  зам.-директор по научноизследователската дейност на Института за икономика и политика при УНСС, напомни, че последните две конференции са се провели изцяло онлайн заради пандемията от Ковид 19. „Радвам се да ви видя днес в залата и се надявам догодина също да можем да посрещнем на живо всички вас в нашия университет. Традиция е на тази конференция да събираме учени от цял свят. Тази година имаме участници от Европа, САЩ, Русия, Франция, както и от Република Джибути и се надяваме да продължим тази традиция и в бъдеще“, обясни тя.

По време на Осмата конференция ще бъдат обсъдени парични и икономически проблеми. Ще бъдат представени както емпирични, така и теоретични изследвания в сферата на паричната и финансова икономика, международната икономика политическа икономика, икономическата и монетарна история, както и историята на икономическата мисъл, мениджмънта и маркетинга.

Партньори на събитието са катедра „Финанси“ към УНСС, Съюзът на българските икономисти, катедра „Финанси“ и „Счетоводство“ към Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Научна лаборатория LEFMI, Университетът в Амиен, Франция, Научна лаборатория Leo, Университетът в Орлеан, Франция, както и Институтът по публични финанси, България.

Галерия снимки от Ректорът проф. Димитър Димитров откри Осмата международна научна конференция по  ...