Дипломатическият етикет и протокол влезе и в лекционната зала

четвъртък, 10 май 2012 15:53

За дипломатическия етикет и протокол се информираха студенти от срещата-дискусия с Анатолий Пазийски, бивш началник на отдел “Вътрешен протокол и церемониал” в администрацията на президента Георги Първанов, дългогодишен лектор, преподавател и автор по дипломатически и практически етикет, протокол и правила на поведение в обществото.

В хронологичен ред лекторът изведе произходът и смисълът на понятията, илюстрира ги с исторически факти и обоснова изкуството за общуване и протоколното познание. В кратка дефиниция Пазийски формулира протокола като сбор от правила, но разшири понятието в сферата на духовната същност и общественото развитие. Той подчерта, че в различните времена и цивилизации нормите са били различни, че протоколът кодифицира и провежда на практика правилата на поведение и следи за тяхното приложение.

Студентите... ... и лекторът.

Богата и полезна информация получиха студентите от водещия специалист, също възпитаник на УНСС. Срещата с Анатолий Пазийски бе организирана от Студентската асоциация за изследване на международните отношения (САИМО) и Българското дипломатическо дружество.

 

Галерия снимки от Дипломатическият етикет и протокол влезе и в лекционната зала ...