С мащабна премиера представиха книгата „Енергийният преход – геополитика и енергийна дипломация“ от д-р Янко Янакиев

вторник, 02 август 2022 9:56

Премиерата на книгата се състоя в зала „Тържествена“ на Централния военен клуб в София. Съорганизатори на събитието бяха Дипломатическият институт към МВнР и Университетът за национално и световно стопанство.

В панелната дискусия по повод представянето участва ректорът на нашия университет проф. д-р Димитър Димитров, а сред основните панелисти бяха преподаватели от УНСС.

Присъстваха над 120 гости, представители на академичната общност, на държавната администрация и органите на местно самоуправление, енергийни експерти и предприемачи в екологични технологии и бизнеспроекти за развитие на нисковъглеродна икономика, които уважиха приносния труд на автора, който е защитил докторат и е възпитаник на УНСС.

В панелната дискусия участваха и Таня Михайлова, директор на Дипломатическия институт, Теодора Георгиева, изпълнителен директор на компанията IGB, рецензентите на книгата доц. д-р Паскал Желев от катедра „МИО“ на УНСС и доц. Ивайло Иванов от катедра „Индустриален бизнес“. Водещи на дискусията бяха д-р Ангел Ангелов, началник на отдел „Близък изток и Африка“ в МВнР и доц. д-р Константин Пудин от катедра „Национална и регионална сигурност“ на УНСС.

Дискусията по време на представянето на книгата

Поздравителен адрес от Президента на Република България Румен Радев до д-р Янко Янакиев и участниците в събитието бе поднесен от Илия Милушев, съветник по сигурност и отбрана на Президента.

Участниците в панелната дискусия направиха оценка на актуалността и значимостта на монографията, използваните подходи от автора при анализа на съвременната енергийна система, глобалния енергиен преход, аспектите на енергийната геополитика и предизвикателствата пред енергийната сигурност, както и за ролята на енергийната дипломация в условията на променящия се глобален енергиен ред.

По време на дискусията проф. д-р Димитър Димитров подчерта ролята на академичното сътрудничество за УНСС като поясни, че университетът има няколко магистърски програми, насочени към енергийния бизнес, включително и такива, които са по поръчка на големи компании, работещи в областта на енергетиката. Той заяви, че се разработват и нови такива проекти, които ще бъдат обявени на по-късен етап. Ректорът на УНСС отбеляза също, че отделни научни звена от университета разработват програми в областта на енергетиката в сътрудничество със свои европейски партньори. В качеството си на член на Съвета по Зелената сделка на ЕС към Министерски съвет на Република България проф. Димитър Димитров изрази надежда, че чрез ползотворен диалог и осъзнатост на потребностите по конкретните проблеми и предизвикателства, свързани с енергийния преход, от страна на държавата и държавната администрация, българските изследователски и образователни структури, като УНСС, се очаква по-оптимално да бъдат насочвани с конкретни заявки за образователни и изследователски продукти и услуги по приоритетните области на обществената практика. Проф. д-р Димитър Димитров отбеляза, че понастоящем независимо от академичната свобода, която има УНСС, това се прави по-скоро интуитивно, в резултат на реакция на процесите на образователния пазар и нуждите на бизнеса. Подчерта, че университетът има значително по-големи възможности и потенциал, чрез които много по-ефективно да отговори на обществените потребности и да има по-голям принос за обществото по отношение на предизвикателствата на глобалния енергиен преход и Зелената сделка на ЕС, включително и с други образователни центрове и с Дипломатическия институт към МВнР. 

Книгата е предназначена за широк кръг читатели: дипломати, енергийни специалисти, еколози, научни работници, преподаватели, докторанти, студенти и всички, които се интересуват от международни отношения,  енергийна политика и дипломация.

Галерия снимки от С мащабна премиера представиха книгата „Енергийният преход – геополитика и енерг ...