Допълнителен прием, платено обучение, за незаетите места по всички специалности с изключение на специалност „Право“

петък, 22 юли 2022 17:51

Приключи и третото класиране!

Честито на всички новоприети студенти!

Местата за държавна поръчка са запълнени изцяло и

обявеният прием за държавна поръчка от 25 до 27 юли 2022 г.

няма да се проведе.

За всички желаещи да учат в УНСС има още една възможност! От 25 юли 2022 г., започва кандидатстването и записването за допълнителен прием, платено обучение, за незаетите места по всички специалности с изключение на специалност „Право“. Таксата за кандидатстване е в размер на 60 лева.

Кандидатстването е възможно по два начина:

  • на място в Центъра за прием на документи в УНСС  или
  • онлайн - за неучаствали в класиранията до момента - през уеб сайта https://webpriem.unwe.bg,
  • за вече участвали в класиранията - без допълнителна такса за кандидатстване

За въпроси:

Център за прием на документи в УНСС, София

Адрес: 1700 София, район „Студентски“, ул. „8-ми декември“ № 19

Телефони: 02 / 81 95 702; 02 / 81 95 704

Работно време: понеделник-петък от 8.00 ч. до 16.30 ч.

Имейл: webpriem@unwe.bg

Галерия снимки от Допълнителен прием, платено обучение, за незаетите места по всички специалности  ...