Научна конференция „Юридически, икономически и исторически аспекти на държавното регулиране върху стопанската дейност”

четвъртък, 23 юни 2022 14:57

В УНСС се състоя годишната научна конференция „Юридически, икономически и исторически аспекти на държавното регулиране върху стопанската дейност”. Тя беше организирана от Юридическия факултет на УНСС и Алумни клуб на завършилите Юридическия факултет по повод 90-годишнината от рождението на проф. д-р Филип Рачев, един от доайените на факултета и дългогодишен преподавател.

Конференцията се проведе под патронажа на ректора проф. д-р Димитър Димитров.

„Много добра традиция е да се отбележим 90-годишнината от рождението на проф. д-р Филип Рачев. Това показва на младите колеги, че се тачи паметта на по-възрастните преподаватели. Аз имах честта да го познавам“, каза ректорът проф. Димитър Димитров.

Доц. д-р Анета Антонова, зам.-ректор по учебната дейност на Софийски университет Св. Климент Охридски" посочи, че в научната конференция участват представители на различни университети. А това според нея е знак, че висшите учебни заведения не само се конкурират, но вървят и към съвместно сътрудничество.

„Тази научна конференция има интердисциплинарен характер и това е бъдещото на развитието на науката. Тя показва, че на едно явление може да се гледа не само от гледната точка на правото, но и на икономиката“, категорична беше  доц. Антонова.

„Проф. Рачев, чиято 90-годишнина отбелязваме запази своята енергия и изследователски хъс. Той беше в състояние да изследва всеки поставен проблем – независимо дали идеята е възникнала по конкретен казус или в разговор с колега в кабинет, или в коридора – и да даде научна продукция“, сподели доц. д-р Захари  Торманов, декан на Юридическия факултет. Той отбеляза, че проф. Рачев е запазил професионализма си и ищаха си към науката до последно.

„Тази конференция беше дългоочаквана, защото се надяваме икономисти и юристи да започнем да говорим на един и същи език. За мен е много радостно, че от тази година стартираме една съвместна магистърска програма „Икономиката и право“, каза доц. д-р Ивайло Беев, ръководител катедра Икономикс". Той направи и емоционален подарък на декана на юридическия факултет доц. Торманов, дарявайки му книга от личната си библиотека - „Обществени поръчки“ от проф. Рачев и гл. ас. д-р Илонка Горанова.

Доц. Беев (вляво) връчи поздравителен адрес
на доц. Торманов, както и книгата „Обществени поръчки“
Доц. Торманов (от ляво надясно), проф. Димитров и модераторът на конференцията д-р Илонка Горанова, председател на Организационния комитет и научен секретар на катедра „Публичноправни науки“, дават начало на научната конференция

По време на конференцията пленарен доклад „Проф. Филип Рачев – достоен учен и човек“ изнесе проф. д-р Валери Димитров от катедра „Публичноправни науки“ към  Юридическия факултет на УНСС.

„Аз съм от това поколение, което имаше щастието да работи с него и имам много лични впечатления. Той беше човек, който във всеки един момент беше готов за научен дебат. А това според мен е основната черта на всеки един истински учен“, отбеляза проф. Димитров.

На конференция, на която бяха изнесени 40 научни доклада, присъстваха още доц. д-р Христо Паунов oмбудсман на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, доц. д-р Пламен Ралчев, ръководител на катедра Международни отношения" към факултет Международна икономика и политика" в УНСС, представители на Агенцията по обществени поръчки, преподаватели, докторанти и студенти.

Галерия снимки от Научна конференция „Юридически, икономически и исторически аспекти на държавното ...