Почетният ректор проф. д-р Борислав Борисов със страница в „Жива памет“

събота, 21 май 2022 2:05

Още една бляскава биография влиза в златния фонд на Университета на национално и световно стопанство в чест на неговия празник - 21 май. Почетният ректор и почетен професор на УНСС проф. д-р Борислав Борисов вече има своя страница в рубриката „Жива памет“.

Проф. д-р Борислав Борисов е ректор на УНСС от 2003 до 2011 г., „Почетен ректор на УНСС“ от 2012 г. и „Почетен професор на УНСС“ от 2013 г. Името на проф. Борислав Борисов е вписано под номер „111“ в Златната книга на Патентното ведомство на Република България за изключителни заслуги към образованието и изследванията в областта на интелектуалната собственост (2009).

Проф. Б. Борисов - изтъкнат икономист, политик и общественик. Народен представител (2001 -2004 г). в ХХХIХ Народно събрание, избран и за негов заместник-председател, съветник на Президента на Република България Георги Първанов по проблемите на образованието, науката и икономическото развитие (2007 - 2012 г.), носител на Почетния знак на Президента на Република България. Кариерният път на проф. Б. Борисов е огромна вселена от професионални постижения. Той е един от създателите на университетската ни идентичност и значим символ на нашия университет

Той е първият и единствен досега избор на доцент за ректор в историята на Университета. Негова заслуга е разработването и внедряването на цялостен комплект организационно-управленски документи, които регламентират всички дейности в УНСС и в неговите структурни звена. Съществени промени са извършени и в организацията на учебния процес. Специалностите се обособяват по професионалните направления, одобрени за УНСС. Съответно на тях се структурират катедрите и е приета съответната нова факултетна структура на принципа на едно или повече сродни професионални направления във факултет. В учебните планове на специалностите от всяко едно професионално направление се въвежда задължителен университетски блок от дисциплини, съответстващи на характера и спецификата на професионалното направление

Проф. Борисов провежда всеобхватни и изключително тежки реформи и поставя нови стандарти на управление, учебен процес и кандидатстудентска система. По негово време е разработена и внедрена системата за единен приемен изпит (ЕПИ) в тестова форма и електронен вариант за провеждане и за оценяване веднага след полагането на теста по всяка една от приемните изпитни дисциплини. За целта е изграден уникалният за страната съвременен Тестови център. Издигна престижа на УНСС и го нареди сред лидерите в европейското и световното образователно пространство, с най-високи рейтингови оценки за България.

Инициира изграждането на множество зали и пространства в нашия дом. Запази традициите и отдаде уважение и чест на първооснователите на университета, като остави след себе си паметници, които да ни напомнят за нашето славно минало.

Незабравими ще останат в сърцата ни неговата научна ерудиция, мъдрост, човешка и академична почтеност и безрезервната му отдаденост към студентите. Уроците, които остави са да виждаме отвъд хоризонта на възможното и да вярваме в силата на знанието.

В страницата на проф. Б. Борисов може да бъде видян и видеозапис на последната му вдъхновяваща реч, произнесена на премиерата на Алманаха на УНСС.


Началото на  рубриката „Жива памет“ беше дадено през 2021 година. В нея студентите могат да научат за емблематичните личности на УНСС чрез видео и аудио подкаст. Информацията е достъпна чрез QR кодове като се допълва и обновява непрекъснато.


„Важно за нашите студенти е да знаят кои са хората, които ги правят горди да учат в най-добрия бизнес университет в Югоизточна Европа“, изтъква ректорът на УНСС проф. д-р Димитър Димитров. „Историческата памет е повече от това просто да си спомниш. Историческата памет означава да запазим спомена жив. В дигиталния свят ние искаме тази памет да бъде по-достъпна за нашите студенти“, допълва ректорът.


Галерия снимки от Почетният ректор проф. д-р Борислав Борисов със страница в „Жива памет“ ...