Подновен е договорът за сътрудничество с Агенция „Митници"

вторник, 10 май 2022 18:04

Нов рамков договор за сътрудничество между Университета за национално и световно стопанство и Агенция „Митници" подписаха ректорът проф. д-р Димитър Димитров и директорът на Агенцията Павел Тонев.

Павел Тонев и проф. д-р Димитър Димитров (от ляво надясно)

„Нашето партньорство има традиции“, каза проф. Димитров и подчерта „правим всичко това за доброто на нашите студенти, за да им отворим повече възможности за кариерно развитие и израстване. Целта на такива партньорства е да отговорим на очакванията на държавната администрация и на бизнеса да получават необходимите кадри, добре подготвени млади хора с подходящо образование и с точен профил на специализация“.

„Удоволствие е да съм сред вас и се радвам, че имам възможността да подпиша този специален рамков договор, специален, защото той е израз на продължаващото повече от 30-годишно сътрудничество между Агенция „Митници"  и Университета за национално и световно стопанство, каза Павел Тонев и отбеляза: „от времето през 1992 година, когато е подписан първият такъв документ за сътрудничество и първите 20 колеги, които са завършили специализация по „Международни икономически отношения и митническа политика“, над 400 служители са преминали курсове на обучение в УНСС. Част от тях в момента са на ръководни позиции в Агенцията. Вярвам, че тази специализация им е помогнала за подобряване на квалификацията и кариерното им израстване. Благодаря за успешното съвместно сътрудничество, от моя страна ще направя всичко възможно тези добри взаимоотношения да се развиват и занапред“.

Документът предвижда провеждане на обучения за повишаване на професионалната квалификация на служителите на Агенция „Митници" в областта на икономическата, управленската и правната им подготовка.

УНСС ще съдейства за участие на представители на Агенция „Митници"  в презентации пред студенти, в лекции, семинари, конференции и други прояви, свързани с митническата дейност, организирани от университета.

Информиране на студентите от УНСС за провеждани стажове и публични събития и съдействие за участие на преподаватели от университета в срещи, лекции, консултации и други събития, организирани от Агенцията също са част от споразумението.

В договора е записано, че страните ще си съдействат за организиране на съвместни курсове за квалификация на служители на Агенцията чрез Националния учебен център на Агенция „Митници" и Института за следдипломна квалификация (ИСК) към УНСС.

Координатор по споразумението от страна на УНСС е проф. д.н. Живко Драганов, директор на ИСК, а от страна на Агенция „Митници" е Ваня Клифова, директор на дирекция "Национален учебен център".

Ваня Клифова, Павел Тонев, проф. д-р Димитър Димитров, проф. д-р Цветана Стоянова, зам.-ректор по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики на УНСС и проф. д.н. Живко Драганов

Галерия снимки от Подновен е договорът за сътрудничество с Агенция „Митници" ...