Меморандум с Националния съюз на трудово-производителните кооперации

четвъртък, 05 май 2022 9:26

Ректорът на УНСС проф. д-р Димитър Димитров и Божидар Станчев, председател на Националния съюз на трудово-производителните кооперации (НС на ТПК) подписаха меморандум за сътрудничество.

Божидар Станчев и проф. д-р Димитър Димитров (от ляво надясно)

Ректорът проф. д-р Димитър Димитров отбеляза, че УНСС като най-големия бизнес университет в България и Югоизточна Европа, предлага обучение в шест професионални направления с 42 бакалавърски и 88 магистърски програми, които непрекъснато се модернизират и осъвременяват в унисон с изискванията на работодателите и бизнеса и допълни, че „университетът има добри практики със стопански организации и бизнеса, за които специално са разработени магистърски програми, финансирани от самите компании. Такива са магистърските програми между катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“ и EVN България, между катедра „Финанси“ и Булбанк, между катедра „Икономика на търговията“ и Централния кооперативен съюз, между НСОРБ и катедрите в професионално направление „Администрация и управление“, подчерта проф. Димитров.

Божидар Станчев представи НС на ТПК и отбеляза, че в съюза членуват 145 трудово-производителни кооперации от всички браншове, организацията има и 14 регионални съюза. „Имаме нужда от млади кадри не само в производството, но и като специалисти и експерти, затова разчитаме много на сътрудничеството с УНСС, за да привлечем млади хора за стажове в наши предприятия.

Ръководейки се от Националната стратегия за учене през целия живот, Европейската стратегия по заетостта, както и от усилията за изграждане на устойчива и ефективна връзка между висшите училища, стопанските структури и пазара на труда, двете организации се обединяват около общата цел за подпомагане и подкрепа развитието на българското висше образование, научните изследвания и бизнеса, като двигател за конкурентоспособността и растежа на икономиката.

УНСС и НС на ТПК ще работят за изграждане на общество, основано на знанието и напредъка на технологиите, подготвящо студентите, както за професионалната им реализация, така и за изпълнение на социалната и гражданската им роля.

Меморандумът обхваща двустранно сътрудничество за изграждане на трайни делови връзки между ръководствата на УНСС и НС на ТПК и създаване на съвместен Експертен съвет с участие на техни представители като експерти, специалисти от практиката, работодатели. На него ще се обсъждат проблеми, свързани с постигане на съответствие между обучението на студентите, изискванията на пазара на труда и обществените институции, имащи отношение към реализацията на кадрите у нас.

Координатор по споразумението от страна на УНСС е зам.-ректорът по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики проф. д-р Цветана Стоянова, а от страна на НС на ТПК е зам.-председателят доц. д.н. Владислав Лазаров.

Росен Кирилов, зам.-ректор по дигитализация и киберсигурност на УНСС, Владислав Лазаров, Божидар Станчев, проф. д-р Димитър Димитров, проф. д-р Мирослава Раковска, зам.-ректор по учебната дейност на УНСС, Ангел Стойков, председател на Студентския съвет при УНСС, проф. д-р Цветана Стоянова, проф. д-р Стефан Минчев, директор на Центъра за професионално обучение (ЦПО) към НС на ТПК (от ляво надясно)

За Националният съюз на трудово-производителните кооперации в България (НС на ТПК)

Националният съюз на трудово-производителните кооперации в България /НС на ТПК/ е неделима част от българското кооперативно движение - едно от най-старите в Европа, което има дългогодишни традиции и дълбоки корени в обществото.

Първата кооперация в България е създадена през 1890 година в с.Мирково.

НС на ТПК води началото си от Съюза на занаятчийските производителни кооперации, основан през 1919 г.

НС на ТПК е образуван като Общ съюз на трудовопроизводителните и занаятчийските кооперации през 1950 г., преименуван в Централен съюз на ТПК през 1953 г., в Национален /централен/ съюз на ТПК през 1998 г. и в Национален съюз на ТПК на Деветия конгрес през м.септември 2000 г.

Националният съюз на трудово-производителните кооперации /НС на ТПК/ е независима организация, която доброволно обединява на национално ниво трудово-производителни кооперации /ТПК, ТПКИ/, регионални съюзи /РС/ на ТПК и други кооперативни организации – юридически лица, и работи в съответствие с кооперативните принципи и кооперативната демокрация.


Галерия снимки от Меморандум с Националния съюз на трудово-производителните кооперации ...