Международна конференция „Икономика, общество и трансформация: Последици от COVID-19, тяхното разбиране и развитие“

сряда, 30 март 2022 16:55

Катедра „Национална и регионална сигурност“ проведе международна научна конференция „Икономика, общество и трансформация: Последици от COVID-19, тяхното разбиране и развитие“. Международният форум е по проект „Моделиране, анализ и оптимизация на социално–икономическите мерки за намаляване на негативните последствия на пандемията COVID-19“ (КП-06-ДК2/2 от 30.03.2021 г.), финансиран от фонд „Научни изследвания“ и изпълняван от екип на УНСС с ръководител проф. д-р Димитър Димитров, ректор и ръководител на катедра „Национална и регионална сигурност“.

Поздрави към форума отправиха доц. д-р Росен Кирилов, зам.-ректор по дигитализация и киберсигурност, проф. д-р Христина Николова, ръководител катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“, доц. д-р Ивайло Беев, ръководител катедра „Икономикс“, доц. д-р Мина Ангелова, ПУ „Паисий Хилендарски“. Модератор на събитието беше доц. д-р Георги Пенчев от катедра „Национална и регионална сигурност“.

Във видео обръщение ректорът проф. д-р Димитър Димитров заяви, че предложените мерки на тази конференция за справяне с последиците от пандемията ще бъдат полезни за обществото. „В тези кризисни моменти правителството има ключова роля в моделирането, анализирането, оптимизирането, управлението и предотвратяването на тези кризи, както и в подготовката за адекватно поведение на хората в ситуация на пандемия.“ Проф. Димитров увери, че в такива случаи приемствеността на икономическите дейности, бизнеса, включително критичната инфраструктура, са изключително важни. Той обърна внимание, че екипът на проекта е предложил мерки за намаляване на негативните последици за обществото в социално-икономически аспект.

Проф. Димитров е уверен, че използването на Географските информационни системи за проследяване, развитие и превенция ще помогне за изработването на План за действие за институциите и за разработване на актуални бази данни. „Резултатите от проучването на проекта ще бъдат използвани за укрепване на връзките между науката и образованието, бизнеса, държавните власти и обществото и трябва да бъдат включени в различни програми на УНСС“, допълни ректорът.

Доц. д-р Росен Кирилов, зам.-ректор по дигитализация и киберсигурност, приветства участниците и организаторите на международния форум за актуалната и разнообразна тематика. Според него ползите от тази конференция ще бъдат в различни посоки, ефектите след кризата трябва да дават различни решения за всяко едно от направленията“. Доц. Кирилов смята, че кризата не е приключила, последствията ще въздействат дълго време и ще водят до различни трансформации в нашия живот. „Моята професионална сфера е една от тези, в която се чувстват тези трансформации и очакванията към нея стават все по-големи и по-големи“, констатира доц. Кирилов.

Проф. д-р Христина Николова, ръководител катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“, подчерта навременното провеждане на форума, който е събрал учени  да обсъдят „едно от най-важните настоящи предизвикателства в световен мащаб“. Тя допълни, че „въздействията на пандемията са свързани с настоящия политически дневен ред и променящата се глобална перспектива за развитието на икономиката и обществата. Те са двигателите на икономическия живот и науката.“ Проф. Николова е категорична, че „в световен мащаб се изискват спешни координирани действия в различните сектори на икономиката, за да се направи възстановяването от тази пандемия устойчиво за всички“.

Доц. д-р Мина Ангелова, ПУ „Паисий Хилендарски“, благодари за поканата да се включи с екипа, с който работи в научния форум и подчерта, че за тях е удоволствие да работят в сътрудничество с УНСС. За нея „темата за COVID-19 и предизвикателствата на средата, ни поставят в условия, при които посредством сътрудничество и партньорство с други екипи ще успеем да постигнем значими научни резултати. Много е важно, че нашите изследвания и препоръки ще бъдат в полза на обществото и част от стратегиите за развитие на национално и местно ниво за по-успешно справяне с подобни кризи“.

Конференцията беше организирана в 3 сесии. Началото бе поставено с темата за „Социално-икономически въздействия на пандемията COVID-19“, втората сесия разгледа „Методи и модели за анализ на ефектите от пандемията. Пространствени зависимости и въздействия от пандемията COVID-19“, последната сесия представи специфичните отраслови особености на ефектите от пандемията и сигурността.

Галерия снимки от Международна конференция „Икономика, общество и трансформация: Последици от COVI ...