Всеки преподавател на УНСС с достъп до българския суперкомпютър за научни цели

Всеки преподавател в нашия университет може да получи безплатен достъп до българския суперкомпютър (БСЦ) за научни цели след изпращане на заявка на bgteam@scc.acad.bg. Предоставянето на достъп до неговите ресурси зависи от:

 1. Наличието на подробно научнообосновано описание на изследователските дейности, включително (но не само) на целите на изследванията (характеристики на изследваните системи, специални изисквания и др.), изследователските методи (приложения, модели, алгоритми и др.), изискванията към изчислителната среда (размер на системите, изисквания към паметта, брой на необходимите процесори, очаквано месечно количество процесорно време и др.).

2. Способността да бъде демонстрирана скалируемост на приложението върху Blue Gene/P поне до 512 процесорни ядра. Приложения с по-добра скалируемост ще получават по-висок приоритет.

3. Спазването на Политиката за допустимо използване на БСЦ.

Използването на тези ресурси от УНСС за научни цели не противоречи на изискванията на Политиката за допустимо използване на БСЦ.

 

Технически характеристики

Техническа спецификация

Име      BG

Системна архитектура IBM Blue Gene/P

Мрежови интерфейс   10 Gigabit Ethernet: File I/O and host interface

Обща скорост 27.85 Tflops

Дисково пространство            12 TB

Възли

CPU модел      PowerPC 450 processors (32 bits, 850 MHz)

Брой възли      2048

Общо ядра      8192

RAM     4 GB per node

Тип на връзката           IBM proprietary

Латентност на връзката          2.5 ?s

Ширина на връзката    10 Gbps

Постигнати резултати (двойна прецизност)    23.42 Tflops

 

Допълнителна информация

Operating system         CNL Linux

Batch система  LoadLeveler

Компилатори IBM XL C/C++, IBM XL Fortran , GNU Toolchain

Библиотеки  Library (ESSL) for Linux on Power V4.3.1; MPI (MPICH2)

Разработен и приложен софтуер  GotoBLAS, GAMESS-US, NAMD, CPMD, LAMMPS, GROMACS, OpenAtom, IBM XL C/C++, IBM XL Fortran, GNU Toolchain

 

Библиотека и суперкомпютърни приложения

Argonne National Laboraty Applications

Autodock 4 Biomolecule and Ligand Docking

BigDFT Tutorial 2011

Blue Gene P

Blue Gene P Education

Blue Gene P Seminar

Blue Gene P Video Education

Combinatory Chemistry

Computational Fluid Dynamics

Computational Fluid Dynamics in Power Industry EDF

Course of Study - Protein Folding

Course of Study - Quantum Mechanics and Molecular Dynamics

Course of Study - Structural Bioinformatic Tutorials EPFL

Course of Study - Algorithms for Molecular Biology

Course of Study - Bioinformatics ETH Zurich

Course of Study - Bioinformatique_Ru

Course of Study - Computational Structural Biology

Course of Study CPAIMD Quantum Mechanics

Course of Study - DNA and Bioinformatics

Course of Study - Material Molecular Dynamics

Course of Study - Microfluidics Simulation

Course of Study - Molecular Dynamics Fr

Course of study - Molecular Dynamics Parallel Simulation Ru

Course of Study - Molecular Dynamics Ru

Course of Study - Moplecular Dynamics , EMBO Lecctures

Course of Study - Physics Biopolimers Ru

Course of Study - Protein Folding Ru

Course of Study - Quantum Mechanics for Molecular Simulations Ru

Course Prof. Ursula Rothlisberger - Ab initio Molecular Dynamics

Course Prof. Ursula Rothlisberger - Atomes, Ions, Molecules and Functions

Course Prof. Ursula Rothlisberger - Infochemistry

Course Prof. Ursula Rotlisberger - Physics and Quantum Mechanics

CP2K - Tutorial Quantum Mechanics and Molecular Dynamics

CP2K Tutorial 2011

DOCK 6.2 Biomolecule and Ligand Docking

Flood Control

Genetics DNA promotor Ru

Genetics Expression Gene Control Ru

Genetics Gene Net Ru

Genetics Processing RNA Ru

Genetics Site Transcription Ru

Genetics Transacction Data Base Ru

Genetics Transcription Regulation Ru

GROMACS Groningen Mashine for Chemical Simulations Lectures

GROMACS Groningen Workshop 2009

GROMACS Lectures Video

GROMACS Workshop Stanford 2008

Harvard Proteomic

In Silico Drug Design

Microfluidic Simulations

Molecular Dynamics and Quantum Mechanics

Molecular Dynamics Blue Matter

NAMD LAMMPS Molecular Dynamics

Parallel Simulation of Extremly Large Computer

Partnership for Advanced Computing in Europe

Proteine Structure Prediction and Protein Folding

Rosetta Protein Folding

ScalaLife Project 2011

Seismology CEA Mka3D Seismic Wave Impact Simulation

Seismology Seissol Seismic Simulation

Seismology SPECFEM3D Dimitri Comatitsch

Seismology Waves Propacation Simulation

Structure - Based Drug Design

Supercomputer

Supercomputer Applications

Supercomputer Simulations Examples

Supercopmputing TeraTec 2008

Switches and Networks

Virtual Screening Lectures

 Забележки:

Приложенията не включват областта на икономиката. За да бъдат създадени нови приложения, следва да се разработят на  IBM XL C/C++, IBM XL Fortran.

В библиотеката на БСЦ има достъп до няколко курса за Blue Gene/P, които включват архитектура, конструкция, базов софтуер, езици и транслатори.

 

 

Галерия снимки от Всеки преподавател на УНСС с достъп до българския суперкомпютър за научни цели  ...