Договор за Единна обобщена мега високо скоростна мрежа за интегриране по проекта „Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни“

петък, 04 март 2022 19:05

Договор за доставка, инсталиране, конфигуриране, интегриране, тестване и поддържане на Единна обобщена мега високо скоростна мрежа за интегриране между партньори и за обслужване на  IoT устройства  подписаха ректорът на УНСС проф. Димитър Димитров и Деян Йовков, управител на „Консорциум Хай-Спийд нет“ ДЗЗД. Споразумението е по проекта „Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни“ (ДИГД), №BG05M2OP001-1.002-0002.

На срещата присъстваха проф. д.ик.н. Валентин Кисимов, главен координатор на проекта „Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни“ , ректорът проф. Димитров Димитров,  г-н Деян Йовков, проф. д-р Мирослава Раковска, зам.-ректор по учебната дейност и проф. д.ик.н. Кирил Стойчев, помощник-ректор (от ляво надясно)

При подписването ректорът проф. Димитър Димитров подчерта важността на проекта и настоящия договор. „Нашите очаквания към този проект са много големи. В настоящия момент е много важно всичко да се случва бързо и качествено, затова високоскоростната мрежа за интегриране е необходима за нашия университет.

Ректорът проф. Димитър Димитров

Управителят на Консорциум Хай-Спийд нет Деян Йовков благодари от името на целия екип за възможността да работят по този изключително интересен проект. Той увери, че поемат ангажимента да си свършат работата, както го правят вече 35 години. „Разчитайте на нас, ще направим и невъзможното, за да получите това, което ви е необходимо.“

Г-н Деян Йовков

Проф. д-р Мирослава Раковска, зам.-ректор по учебната дейност, подчерта, че „мрежата, която ще интегрира всички компоненти ще даде възможност да се ползва от много наши партньори и в България, и в чужбина, както бизнес партньори, така и други висши училища. Вече сме започнали да привличаме такива партньори от различни отрасли.

Проф. д-р Мирослава Раковска

Проф. М. Раковска припомни за наскоро направения Глобален център за устойчивост на туризма и управление на кризи и обърна внимание, че „именно с Big Data центъра и с възможността да се ползва в областта на туризма спечелихме интереса на Глобалния център за устойчивост и управление на кризи в туризма, разположен в Ямайка. Така генерирахме допълнително контакти“.  

Проф. д.ик.н. Валентин Кисимов

Проф. д.ик.н. Валентин Кисимов, главен координатор на проекта „Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни“, каза, че изграждането на Единната обобщена мега високо скоростна мрежа е съществена част от него поради два факта. „Според единия, партньорите по проекта имат своя техника, която трябва да се върже в разпределена система посредством мрежите, които ще бъдат направени. Вторият факт се отнася за това, че проектът обхваща 5 типа мрежи, с което се опитваме да обхванем всякакви възможни данни, където и да се намират, за да ги включим в тази система. Понеже ако правим дигитализация на различни области на икономиката трябват данни от различни източници, с този проект ние осигуряваме интеграция на всички отделни компоненти“.

С реализацията на договора ще бъде доставена Единна обобщена мега високо скоростна мрежа за интегриране между 6 партньорски организации и за обслужване на  IoT устройства за работа с големи данни. Партньорите са: Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, Техническия университет, Габрово; Икономическия университет, Варна; Русенския университет „Ангел Кънчев“, Институт по информационни и комуникационни технологии на БАН. Единната мрежа ще обхваща 5 типа мрежи, интегрирани помежду си, като интегрирането ще осигурява и една точка за приемане-предаване на данни, намираща се в инфраструктурата на УНСС.

Галерия снимки от Договор за Единна обобщена мега високо скоростна мрежа за интегриране по проекта ...