Ректорът разгледа новия Суперкомпютър Discoverer

понеделник, 31 януари 2022 14:51

По повод подписването на договор за фундаментални научни изследвания между УНСС и „Консорциум Суперкомпютър Петаскейл – България“, ректорът проф. д-р Димитър Димитров разгледа Суперкомпютърния център в София Тех Парк, с разположения в него първи от своя клас Суперкомпютър в България – Discoverer.

Чрез съвместни фундаментални и приложни научни изследвания Системата за големи данни с бизнес анализ и Изкуствен интелект – Hadoop (HPDA), изградена в УНСС, ще се интегрира със Суперкомпютъра Discoverer.

Проф. д-р Димитър Димитров

Discoverer е сред 100-те най-мощни машини в света, което дава шанс на страната ни да се позиционира по-добре на научноизследователската карта.

Благодарение на Суперкомпютъра Discoverer, България вече заема ключова позиция сред високоизчислителните центрове на ЕС, които са отворени към европейските изследователи, индустрията и бизнеса, за разработване на проекти, изискващи моделиране чрез високоскоростни изчисления.

 Ректорът проф. Димитров и проф. Симеон Стоянов, директор Бизнес развитие на Консорциума за Суперкомпютъра

Чрез Суперкомпютърния център в София Тех Парк ще бъдат подкрепени научноизследователски и иновационни дейности, ползващи технологии за симулиране, моделиране и оптимизация, като целта е да се стимулира промишленост, адаптирана към нуждите на 21 век.

Проф. д.ик.н. Валентин Кисимов, главен координатор на Центъра за компетентност ДИГД, УНСС, проф. д-р Камелия Стефанова и Гергана Кирилова, директор на Кабинета на ректора

Уникален по рода си е студовият център, който осигурява иновативно водно охлаждане на Discoverer, като флуидът достига до самите изчислителни микрокомпоненти. Това повишава изключително прецизността на планиране, проектиране, изграждане и оперативна работа на системата и представлява една от съществените разлики с познатите ни конвенционални центрове за данни. Охладителната система включва сухи охладители за свободно охлаждане чрез охладителния потенциал на външния въздух и водоохлаждащи агрегати с водоохлаждаеми кондензатори, система за анализ и контрол на качеството на флуида, а мощността на системата е 1,1 MW. Създадена е възможност генерираната при охлаждането на Discoverer топлинна енергия да се пренасочи за отопляване на съседни обекти в кампуса.

Минимизирани са възможностите за непланирани прекъсвания на Discoverer по време на експлоатация. Част от системата, гарантираща непрекъсваем процес на работа, е UPS система с инсталирани батерии с мощност 1 MW.

Проф. д.ик.н. Валентин Кисимов, главен координатор на Центъра за компетентност ДИГД, УНСС, проф Симеон Стоянов, директор Бизнес развитие на Консорциума за Суперкомпютъра, проф. д-р Камелия Стефанова, ректорът проф. Димитров, Кирил Кирилов, операционен ръководител на Консорциума за Суперкомпютъра (от ляво надясно)

Галерия снимки от Ректорът разгледа новия Суперкомпютър Discoverer ...