Договор за фундаментални научни изследвания с новия Суперкомпютър на България

петък, 28 януари 2022 18:56

УНСС и „Консорциум Суперкомпютър Петаскейл – България“ сключиха договор за фундаментални научни изследвания. На официалната церемония в София Тех Парк подписите си под документа положиха ректорът проф. д-р Димитър Димитров и представителят на консорциума Петър Статев.

Сътрудничеството ще допринесе за синергия между центровете за компетентност и върхови постижения.

УНСС участва като водещ партньор в Националния център за компетентност, разработващ национална научна инфраструктура по „Дигитализация на икономиката в среда на големи данни - ДИГД“ по европейската рамка НОИР и като страна на Националния център за компетентност по европейската рамка за високопроизводителни изчисления EuroCC.

Специален гост на събитието беше министърът на образованието и науката  акад. Николай Денков.

Проф. д-р Димитър Димитров, министър Николай Денков и Петър Статев (от дясно наляво)

Министър Денков изтъкна, че УНСС и ректорът проф. Димитров са много активни в търсенето на нови възможности, „Консорциум Суперкомпютър Петаскейл – България също и подписването на този договор е доказателство за това.

„Продължаваме да развиваме доброто си сътрудничество, имаме подписан меморандум със София Тех Парк и когато се развиваха двата проекта - единият за „Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни“, другият за Високоскоростни изчисления, в който участват също Софийският университет и БАН, се роди идеята да ги свържем със Суперкомпютъра, а когато има добро взаимодействие нещата се случват“, подчерта ректорът проф. Димитров.

„С любезното съдействие на УНСС, „ Консорциум Суперкомпютър Петаскейл – България“ разширява зоната си на действие и прави нещо много важно - създаваме синхронизация между центровете за компетентност и центровете за върхови постижения, които имаме. УНСС е лидер в тяхното изграждане и развитие, а смисълът на нашата инфраструктура е точно това - да работим заедно и да бъдем полезни на обществото, икономиката и на научните среди“, каза Петър Статев.

Договорът предвижда съвместно създаване на фундаментални и приложни научни изследвания за интегриране на Системата за големи данни с бизнес анализ и Изкуствен интелект – Hadoop (HPDA), изградена в УНСС, със Суперкомпютъра Discoverer.

Извършване на неикономически дейности с използване на научно-изследователската инфраструктура, създавана по проекта „Дигитализация на икономиката в среда на големи данни“ също са част от сътрудничеството.

На подписването на договора от страна на УНСС присъстваха проф. д.ик.н. Валентин Кисимов, главен координатор на Центъра за компетентност ДИГД и проф. д-р Камелия Стефанова, ръководител на катедра „Информационни технологии и комуникации“.

Проф. д.ик.н. Валентин Кисимов, главен координатор на Центъра за компетентност ДИГД, УНСС, Кирил Кирилов, операционен ръководител на Консорциума за Суперкомпютъра, проф. д-р Камелия Стефанова, ръководител на катедра „Информационни технологии и комуникации“, УНСС, Петър Статев, председател на Управителния съвет на Консорциума за Суперкомпютъра и на Техпарка, министър Николай Денков, проф. д-р Димитър Димитров, ректор на УНСС, проф Симеон Стоянов – Директор Бизнес развитие на Консорциума за Суперкомпютъра (от ляво надясно)

За „Консорциум Суперкомпютър Петаскейл – България“

„Петаскейл суперкомпютър – България“ е консорциум, който обединява познанията на организациите-членове и над 15 години опит в приложните науки. Неговите основатели са София Тех Парк, Национален център за суперкомпютърни приложения и Стратегически център за изкуствен интелект.

Опитът му включва дейности, свързани с изграждането на 2 суперкомпютъра – IBM Blue Gene/P и HP HPC cluster. Също така консорциумът е участвал в 6 програми на Партньорството за авангардна електронна обработка на данни в Европа (PRACE) чрез над 13 проекти в сътрудничество с партньорите от инициативата.

Discoverer петаскейл суперкомпютър разполага с изчислителна мощност от над 4,4 петафлопс Rmax и над 6 петафлопс Rpeak.

Системата на Discoverer ще разполага с 2 петабайта памет.

Главната цел на консорциума е да насърчи научната дейност с приложение в индустрията и да създаде благоприятни условия за развиване на още по-добра европейска икономика.


За проект „Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни (ДИГД)“ № BG05М2ОР001-1.002-0002

Проектът е финансиран по процедурата BG05M2OP001-1.002 „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“ - Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020. Срокът за изпълнение на проекта е от 30.03.2018 до 30.11.2023 г.

Водеща организация и координатор на проекта е Университетът за национално и световно стопанство (УНСС), а партньори са Техническият университет - Габрово, Икономическият университет – Варна, Русенският университет „Ангел Кънчев“, Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“ и Институтът по Информационни и комуникационни технологии – БАН.

Асоциирани партньори по проекта са „Ваптех“ ЕООД и Universidade Nova de Lisboa / Faculdade de Ciencieas e Tecnologia.

Проектът има за цел да бъде изграден Научноизследователски Център за компетентност по проблемите на Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни. Центърът по компетентност ще има техническа инфраструктура, разположена на територията на партньорите по проекта. Основните изчислителни ресурси ще бъдат разположени на територията на УНСС, като от разпределените изчислителни ресурси ще бъде изградена единна Облачна инфраструктура с допълнителни хостинг функции. Всички ресурси в Облачната инфраструктура ще могат да бъдат достъпвани от цялата страна, както и от чужбина, с цел провеждане на научни изследвания.


За проект „Национален център за компетентност по европейската рамка за високопроизводителни изчисления EuroCC“

Партньори по проекта са УНСС, Софийският университет „Св. Кл. Охридски“ и Институтът по информационни и комуникационни технологии на БАН.

В рамките на проект EuroCC участващите страни ще създадат мрежа от европейски Национални центрове за компетентност (НЦК) в областта на високопроизводителните пресмятания (HPC), високопроизводителния анализ на данни (HPDA) и изкуствения интелект (AI), които ще координират дейностите в изброените области на национално ниво и ще служат като контактна точка за клиенти от индустрията, науката и широката общественост. Проект EuroCC се финансира 50 процента по програмата за наука и иновации на ЕС – „Хоризонт 2020“ (чрез европейското предприятие за високопроизводителни пресмятания - EuroHPC) и 50 процента от национални програми за финансиране в страните партньори.


 

Галерия снимки от Договор за фундаментални научни изследвания с новия Суперкомпютър на България ...