Наш преподавател е гост-редактор на списание “Global Еconomic Science”

сряда, 12 януари 2022 10:43

Доц. д-р Камелия Асенова от катедра „Икономикс” е гост–редактор на списание “Global Economic Science”, издавано в Сингапур. Тя е член на редакционния съвет от повече от 2 години и е дала предложението за специален брой. В това издание списанието разглежда въздействието на COVID-19 пандемията върху икономиката в различни страни в света, както и перспективите и необходимите политики за възстановяване на световната икономика.

Пандемията от COVID-19 засяга всички сектори на икономиката. Това доведе до намаляване на произведения брутен вътрешен продукт (БВП) и по-висока безработица За този период се установи изключително силно влияние на разходите за труд и социалните грижи. Те носят положителни резултати за решаване на здравни проблеми, но не и за по-бързо възстановяване на икономиката”, коментира доц. Асенова като автор на доклада „Ефективност на публичните разходи преди и по време на COVID-19“.

Участието на доц. д-р Камелия Асенова в редакторския екип е ново доказателство за международната разпознаваемост на учените от УНСС и високото ниво на научните   изследвания.

Галерия снимки от Наш преподавател е гост-редактор на списание “Global Еconomic Science” ...