Ден на отворените врати за студентите от „Икономика на туризма”

понеделник, 09 април 2012 8:19

 

Специалност „Икономика на туризма” проведе Ден на отворените врати в конферентна зала “Рубин” на хотел „Дедеман Принцес София” с участието на ръководителите на основните хотелски звена, академичния състав на катедра „Икономика на туризма” и 152 студенти от трети и четвърти курс. Целта бе студентите да чуят интересни презентации, да се срещнат с мениджъри на компанията и да се запознаят с работните процеси в хотела.

Срещата бе открита от Виждан Юзеирова, мениджър "Човешки ресурси", и  Бойко Манев, заместник-изпълнителен директор на хотела, които приветстваха студентите и им представиха възможностите за учебна практика и преддипломен стаж.

Проф. Димитър Тадаръков на трибуната Откриването на срещата в зала "Рубин"

Проф. д-р Димитър Тадаръков, ръководител на катедра „Икономика на туризма”, акцентира върху важността на практическото обучение и подари на ръководството на хотела двата регистъра на студентите-дипломанти, випуск 2011 и 2012, съдържащи богата информация и предназначени за потенциални работодатели.

Студентите зададоха много въпроси на домакините, изказаха мнения и проучиха възможностите за бъдеща професионална реализация след дипломирането си. Някои от тях заявиха желанието си за учебна практика и преддипломен стаж в „Маркетинг и продажби“, „Фронт офис“, „Хотелско домакинство“, „Храни и напитки“ и „Човешки ресурси“ на хотела.

Студентите зададоха много въпроси, изказаха мнения за бъдещото си професионално развитие

На срещата присъстваха преподавателите от катедра "Икономика на туризма"

Галерия снимки от Ден на отворените врати за студентите от „Икономика на туризма” ...