Катедра „Икономическа социология“ и Върховният комисариат на ООН за бежанците в България с публична лекция

сряда, 01 декември 2021 12:05

Катедра „Икономическа социология“ съвместно с Върховния комисариат на ООН за бежанците в България (ВКБООН) проведоха публична лекция на тема „Закрила и интеграция на бежанци“. Лектори бяха Ива Парцалева, старши сътрудник по интеграцията към ВКБООН и Диана Димова, председател на фондация „Мисия Криле“.

Лекцията беше открита от гл. ас. д-р Михаела Мишева от катедра „Икономическа социология“, която благодари за сътрудничеството през годините. Д-р Мишева обърна внимание, че лекцията е част от практическото обучение по предмет „Международни миграции“ в специалност „Икономическа социология и психология“, която традиционно привлича интереса на студентите. Поради големия интерес от две години достъпът до лекциите е отворен и все повече хора искат да участват, уточни д-р Мишева.

Г-жа Ива Парцалева (отгоре), д-р Михаела Мишева и  г-жа Диана Димова (от ляво надясно)

Ива Парцалева подчерта, че днес по света има повече бежанци, откакто съществува режима за закрила на насилствено разселените лица, което става след Втората световна война.България, макар доскоро да не е била на картата по отношение на международната закрила, няма как да стои встрани и вече е част от световната закрила, уточни тя.“ В презентацията си г-жа Парцалева представи каква е ситуацията по света и България по отношение на бежанците.

Вторият лектор, председателят на фондация „Мисия Криле“ Диана Димова, разказа емоционално, както тя се изрази, как живеят и с какви проблеми се сблъскват хората в най-големия център за бежанци в България, този в Харманли.

По време на лекцията наши студенти изразиха желание за включване в доброволческите кампании на „Мисия Криле“.


Върховният комисариат на ООН за бежанците (ВКБООН) е създаден през 1950 г. До днес е помогнал на над 50 милиона бежанци. Организацията работи в 120 страни за защита на хора, принудени да напуснат домовете си поради конфликт и преследване.

От 1993 година ВКБООН е в България и оказва съдействие на властите и на гражданските организации, които работят директно или косвено по закрилата на бежанците, и подпомага по-нататъшното развитие на националната система за закрила.

През 2020 г. е създаден Бежански консултативен съвет, който има за цел да помогне на бежанците да заемат водеща роля в разработването на политики, които пряко влияят върху интеграцията и благосъстоянието на тези общности на местно ниво.


„Мисия Криле” е неправителствена организация, основана в Стара Загора през 2018 г. от съмишленици и експерти с близо 20-годишен опит в управление на проекти, свързани с овластяването на хора, преживяващи страдание или в неравнопоставено положение; закрила на деца в риск; подпомагане социалното функциониране на деца и възрастни в областите приемна грижа и осиновяване, увреждания, насилие, семейни неблагополучия, зависимости, ранна интервенция, други.

Галерия снимки от Катедра „Икономическа социология“ и Върховният комисариат на ООН за бежанците в  ...