Доайените в счетоводната наука проф. Коста Пергелов и проф. Тотю Тотев почетени с международна конференция по повод 100-годишнината от рождението им

вторник, 23 ноември 2021 10:33

Научното дело на едни от най-светлите мислители в българската счетоводна наука беше отбелязано от катедра „Счетоводство и анализ“ с международна конференция под надслов  „Счетоводството - наука, образование, практика“.

Събитието по повод 100-годишнината от рождението на проф. Коста Пергелов и проф. Тотю Тотев събра практици и теоретици на счетоводната наука, сред които Цветан Цветков, председател на Сметната палата на Република България, Бойко Костов, председател на Института на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС), проф. д.ик.н. Михаил Динев, ректор на УНСС в периода 1989-1990 г. и декан на Финансово-счетоводния факултет от 1998 – 2000 г., проф. д-р Стоян Стоянов, декан на Финансово-счетоводния факултет в периода 1995 – 1999 г., ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“ от 1995 до 2016 г., председател на Общото събрание на университета от 2011 до  2015 г., заслужил професор на УНСС, близки родственици на проф. Коста Пергелов - Зоя Пергелова, Ангелина Мушкова, неговата дъщеря, Вяра Мушкова, внучка и Константина Пергелова, също внучка, а онлайн се включи неговият внук – Димитър Мушков.

Своите места в деловия президиум, заедно с ръководителя на катедра „Счетоводство и анализ“ проф. д-р Снежана Башева. и зам.-ръководителя проф. д-р Даниела Фесчиян, заеха още доц. д-р Михаил Мусов, заместник-ректор по научноизследователска дейност и международно сътрудничество и научен секретар на катедрата и проф. д-р Румен Брусарски, декан на Финансово-счетоводния факултет. Зам.-ректорът по дигитализация и киберсигурност доц. д-р Росен Кирилов също се включи в официалната част на конференцията.

На президиума при откриване на събитието (от дясно наляво) проф. д-р Румен Брусарски, доц. д-р Михаил Мусов, проф. д-р Снежана Башева, проф. д-р Даниела Фесчиян, проф. д-р Стоян Стоянов, Цветан Цветков и Бойко Костов

Днес ще си спомним за двама учени, за два колоса в областта на счетоводната наука, двама наши колеги, дългогодишни преподаватели в катедра „Счетоводство и анализ“, каза при откриването проф. д-р Снежана Башева, ръководител катедра „Счетоводство и анализ“. Тя подчерта, че „запознатите с творчеството на двамата учени знаят, че те застъпваха полярни тези, което пречеше да се създаде хармония, но това противоречие беше мощен тласък за развитие на самото счетоводно познание напред, за подтикване към творческо търсене и не на последно място ни помогна да проумеем колко сложна е счетоводната наука“.

Във видеообръщение ректорът на УНСС проф. Димитър Димитров поздрави катедрата, програмния и организационен комитет на международната конференция. Той обърна внимание, че е имал честта да познава и проф. Пергелов, и проф. Тотев. „За Нашия университет, заедно с неговата 100-годишнина, това е троен празник. От тези изключителни учени и големи преподаватели има какво да научим и днес. Те са неотменна част от авторитета на нашия университет. Негова „Жива памет“. Ректорът проф. Димитров припомни, че катедра „Счетоводство и анализ“ е връстник на университета. „Емблема и гордост за УНСС със своите преподаватели и възпитаници, доказала своя професионализъм и академичен дух. Смело мога да кажа, че тя заема една от водещите позиции в утвърждаване доброто име на университета. Интересът на студентите към специалностите в катедра „Счетоводство и анализ“ е традиционно висок. Тази година не прави изключение“, каза още ректорът.

Вярвам, че и в бъдеще ще се говори за катедра „Счетоводство и анализ“ с уважение и респект, отбеляза ректорът проф. Димитров

„Днес е празник, който катедрата заслужава, празник, в който ще обърнем поглед назад към миналото, за да можем да видим по-добре бъдещето. Да се обръщаме към миналото е ценно и полезно, защото паметта всъщност е тази, която ни държи заедно. В същото време трябва много добре да съзнаваме новите реалности, пред които сме изправени, в които живеем и работим“, каза зам.-ректорът по научноизследователска дейност и международно сътрудничество доц. д-р Михаил Мусов. Той разкри, че и до днес, когато пише винаги отваря трудовете на проф. Пергелов, който е имал честта да познава. „Правя това, защото откривам в тях голямата любов към счетоводството, стремежа да искаме да сме повече и да работим за утвърждаването на уважение към счетоводната наука и практика“.

Доц. д-р Михаил Мусов

От името на Финансово-счетоводния факултет участниците и гостите на събитието поздрави деканът проф. д-р Румен Брусарски „Проф. Пергелов  и проф. Тотев предадоха ценни научни и професионални знания на десетки поколения млади хора, както и своите изключителни качества – чувство за дълг, отговорност, всеотдайност и морал“, каза той и пожела на участниците „На добър час по пътя на научната мъдрост!“.

Проф. д-р Румен Брусарски връчи на проф. Башева поздравителния адрес от името на Финансово-счетоводния факултет

„За мен е чест да ви поздравя от името на Сметната палата“, каза председателят на институцията Цветан Цветков в приветствието си като посочи: „Проф. Пергелов и проф. Тотев са сред доайените на счетоводната наука и практика у нас. Еталони, допринесли изключително много за развитието на счетоводното знание  в България. Тяхната изследователска дейност, както и многобройните им публикации са само част от цялото наследство, което оставиха на поколението, избрало счетоводството за свой път. Те с право могат да бъдат наречени будители, защото десетилетия наред с неизчерпаема енергия и хъс, с педагогическа усет, човечност и обаяние, запалиха искрата към професията. Имах невероятния късмет да бъда студент и на двамата, за което благодаря на съдбата. Конференцията в тяхна чест е прекрасен начин да покажем, че сме научили техните уроци, че са необходими здрави мостове между постиженията на науката и успешната реализация. Сметната палата се стреми вече дълги години да изгражда и укрепва тези мостове с академичната общност у нас и по-специално с УНСС, като привлича и мотивира завършващите студенти да изберат счетоводителската професия за своето професионално прозвище“.

Цветан Цветков

Председателят на ИДЕС Бойко Костов се обърна към участниците с думите: „Присъствието ми днес тук е въпрос на личното ми усещане за принадлежност към този университет. Тези конференции ще продължават да бъдат нещо светло и красиво в практиката на катедра „Счетоводство и анализ“, просто защото те са успехи. А когато успехите се превръщат в традиция, това е правилният път на добрата практика. Аз с удоволствие си спомням лекциите на проф. Тотев и проф. Пергелов. Те и двамата имат огромен принос за развитието на счетоводната професия и практика. Спомням си страхопочитанието, с което присъствахме на техните лекции и ги слушахме с интерес. Беше ми безкрайно интересно, защото именно благодарение на общата теория, предадена ми от тях, аз успях да приложа това на практика веднага щом завърших. Няма човек, който да не знае знаменитата фраза на проф. Пергелов, която гласеше, че „счетоводството е симфония от цифри“ и аз си бях позволил да направя едно малко разширение - „счетоводството е симфония от цифри, но главният счетоводител е диригентът и той не трябва да позволи на никой от оркестъра да свири фалшиво“. Успех на конференцията и да продължаваме да честваме нашата памет, за да можем да вървим напред в бъдещето“.

Бойко Костов

В приветствието си проф. д.ик.н. Михаил Динев заяви: „Тези две личности ги чувствам като много близки и много свързани с моето лично развитие от гледна точка на съвместни инициативи, които сме имали. Основното е, че те даваха много мъдри съвети на по-младите и който се е вслушвал в тях не е сгрешил. Те държаха на теоретичното мислене и на техническата част в счетоводството. Няма нищо по-практично от технологията на счетоводството. То трябва да преобладава във висшите учебни заведения. Проф. Тотев и проф. Пергелов имаха умението да контактуват и със студентите и със своите колеги. Винаги са поддържали добрия контакт и за мен беше привилегия да бъда техен ученик. Поздравления за този празник на катедрата и на нашата общественост.“

Проф. д.ик.н. Михаил Динев получи от проф. Башева плакет на името на проф. Димитър Добрев

Участниците в събитието бяха поздравени и от проф. д-р Атанас Атанасов, декан на факултет „Стопанска отчетност“ в СА „Димитър А. Ценов“, Свищов.

Проф. д-р Атанас Атанасов: „Те са знакови личности, дали своя безспорен принос за развитието на счетоводната наука, обединени от специалното си отношение към своите студенти, заинтересовани в тази знакова наука.“
Гости на конференцията бяха и близки родственици на проф. Коста Пергелов

Константина Пергелова се обърна към присъстващите като най-малката внучка на проф. Пергелов в знак на благодарност и признателност към организаторите на събитието от името на цялото семейство. „За нас това събитие е много емоционално. Въпреки че не е сред нас, той не е забравен. Милите ви думи изпълниха с гордост сърцата ни и за пореден път ни припомниха, че сме наследници на един много велик човек. Той водеше лекциите си с много заразителна енергия, страст и житейски уроци. Не пропускаше да обогатява лекциите с някои от любимите си цитати. Ще си позволя и аз да го направя, като цитирам Блага Димитрова: „Диря се оставя, когато се върви по неотъпканото“. По неговата диря са вървели и вървят поколения студенти, които до ден днешен говорят с уважение и признателност за него. Той посвети целия си живот на науката, раздаде се напълно и до последно, а така частица от него винаги ще живее в студентите му. А за нас той винаги ще си остане любящ баща, дядо и прадядо“, каза тя.

Константина Пергелова

След официалното откриване, конференцията продължи с пленарно заседание. Доклад за житейския и творчески път на проф. Тотю Тотев изнесоха доц. д-р Марко Тимчев и доц. д-р Мариана Михайлова, преподаватели от катедра „Счетоводство и анализ“. Проф. д-р Даниела Фесчиян запозна участниците и гостите с личността и делото на проф. Пергелов.

В доклада си доц. д-р Марко Тимчев подчерта, че проф. Тотю Тотев е заемал редица отговорни длъжности като ръководител на катедра „Счетоводна отчетност“, зам.-ректор на ВФСИ „Д. А. Ценов“, Свищов, зам.-председател на БНБ и председател на Българската външнотърговска банка.

В изложението си доц. д-р Мариана Михайлова постави акцент върху два от научните трудове на проф. Тотю Тотев „Между тях може би с най-ярко проявление са въпросите касаещи теорията на счетоводството в основополагащите й насоки, а именно нейния предмет и метод.“ Този факт е дефинирал изборът й да представи трудовете му „Актуални теоретико-методологични проблеми на предмета и метода на счетоводната отчетност“, издаден през 1979 г. и „Счетоводната отчетност в условията на икономическия подход“, издаден през 1983 г.

Доц. д-р Мариана Михайлова

Проф. Фесчиян представи доклад на тема „100 години от рождението на проф. Коста Пергелов – творческият път на един вдъхновяващ учен“, изготвен от нея, проф. д-р Стоян Стоянов и доц. д-р Камелия Савова. В него тя с анимация и богат илюстративен материал представи биографията на проф. Пергелов, творчеството му и неговата научната публицистична дейност.

Проф. д-р Даниела Фесчиян

Проф. Фесчиян определи проф. Пергелов като човек, „който вдъхновяваше и даваше всичко от себе си за науката. Той остави незаличима следа в сърцата на своите колеги и студенти, допринесе за развитието и обогатяването на счетоводството“. Особен акцент тя постави на факта, че проф. Пергелов не само изучава и представя теории за двойствеността в счетоводството, но и създава такава. Една от публикациите му по тази тема е „Симбиозата Леонардо да Винчи — Лука Пачиоли и счетоводната отчетност“, която повече от четири десетилетия вълнува счетоводната колегия. Чрез нея се осветляват фрагменти в историята за възникването на съвременното счетоводство и по конкретно за способа на двойното записване по счетоводните сметки, който е сърцевина на счетоводството като наука и като професионална дейност, като информационна и контролна система.

В преподавателската си дейност проф. Коста Пергелов е отдавал особено значение на приложността на счетоводното знание и ориентирането му към счетоводната практиката. Проф. Пергелов е отстоявал водещата роля на научното знание и фундаменталната счетоводна теория. „Университетът не е производствено предприятие, нито само учебен център. Университетът е храм на науката“, е казал той.

От името на ректорското ръководство доц. д-р Михаил Мусов връчи на г-н Цветан Цветков и г-н Бойко Костов юбилейна монета „100 години УНСС“ и книга за проф. Стефан Бобчев – основател и първи ректор на УНСС.
Проф. д-р Снежана Башева подари плакет на името на проф. Димитър Добрев на проф. д-р Стоян Стоянов

От името на катедрата „Алманах 100 години катедра „Счетоводство и анализ“ 1920-2020“ проф. Башева връчи на г-н Цветан Цветков, г-н Бойко Костов, проф. д-р Румен Брусарски, на родствениците на проф. Пергелов и на проф. д.ик.н. Михаил Динев.

Жива памет

Проф. Коста Пергелов (1921 – 2007)

Роден е в Ахтопол. Завършва Средното търговско училище „Княз Симеон Търновски“ в Бургас; Държавното висше училище за финансови и административни науки, специалност „Финанси“.

Проф. Пергелов е бил зам.-декан на ОИФ във ВИИ „Карл Маркс“, член на Националния методически съвет по счетоводна отчетност към Министерството на финансите, член на Ревизионната комисия при Президиума на Съюза на научните работници в България. Заемал е длъжността директор на Българската външнотърговска банка.

Той е заслужил професор на УНСС, носител на златна значка; почетен вимпел на Икономическия университет – Варна за високи постижения на науката и научноизследователската дейност; има учредена на негово име стипендия и наименувана на проф. Пергелов зала в Европейския колеж по икономика и управление, Пловдив.

Безспорен е приносът му научно да обоснове балансовото равенство и двойствеността в отразяването на стопанските операции. Получава званието „Главен експерт-счетоводител“ от Министерството на финансите. Един от създателите, организаторите и дългогодишен ръководител на следдипломното обучение в България. Награден е с орден „Народна република България“ II степен, за активно участие в преподавателската, научноизследователската дейност и за развитие на икономическата наука. Автор е на повече от 100 публикации.

Научните интереси на проф. Коста Пергелов са в областта на теория на счетоводството; развитие на счетоводната теория като конкретна форма на научно знание; исторически корени и обоснованост на двустранното отразяване на стопанските събития; факти, явления; антологичен статус на счетоводството; функции на счетоводството.

Негови публикации са: Организация, използване и планиране на финансовите средства на държавните промишлени предприятия в НРБ; Счетоводна отчетност и анализ на баланса на промишлените организации; Счетоводство на банките; Счетоводство на бюджетните учреждения; Счетоводство на БНБ, Българска външнотърговска банка и ДСК.

 

Проф. Тотю Тотев (1920 – 1998)

Роден е в с. Ряховиците, област Велико Търново. Средно образование завършва в Севлиево, по късно учи във ВФСИ „Д. А. Ценов“, Свищов. Един от първите икономисти, изследвали проблемите на анализа на стопанската дейност на ТКЗС, ДЗС и МТС. Има издадени множество учебници за висшите икономически учебни заведения в страната.

Бил е ръководител на катедра „Счетоводна отчетност“, зам.-ректор на ВФСИ „Д. А. Ценов“ - Свищов, зам.-председател на БНБ и председател на Българската външнотърговска банка.

Научните му интереси са в областта на анализа на стопанската дейност, оборотните средства в промишлените предприятия и тяхното обръщение; качество на продукцията; анализ на себестойността на продукцията, анализ на селскостопанските и търговските предприятия; теория на счетоводството по отношение на разширяването на неговия предмет и обхват.

Негови публикации са: Анализ на стопанската дейност на промишленото предприятие; Анализ на стопанската дейност на социалистическите предприятия в НР България; Анализ на стопанската дейност на търговските предприятия; Курс по счетоводство; Счетоводство на държавните земеделски стопанства (ДЗС).

Галерия снимки от Доайените в счетоводната наука проф. Коста Пергелов и проф. Тотю Тотев почетени  ...