С юбилейна конференция продължават тържествата, посветени на 30-годишнината от създаването на Юридическия факултет на УНСС

четвъртък, 04 ноември 2021 17:50

Научна конференция на тема „30 години ЮФ на УНСС - приемник на вековна традиция в развитието на правната наука и практика” се проведе в университета. Форумът, организиран под патронажа на ректора проф. д-р Димитър Димитров, e част от събитията, посветени на годишнината от създаването на Юридическия факултет в УНСС. Специален гост беше министърът на правосъдието Иван Демерджиев.

„За академичните стандарти 30 години е младенческа възраст, но имаме самочувствието, че сме наследници и приемници на вековна традиция в преподаването на правни дисциплини и правните научни изследвания.“, така деканът на Юридическия факултет доц. д-р Захари Торманов откри конференцията и даде думата за приветствие на министъра на правосъдието Иван Демерджиев.

Проф. д.н. Живко Драганов, ръководител катедра „Международно право и право на ЕС", доц. д-р Захари Тормановдекан на Юридическия факултет, ректорът проф. д-р Димитър Димитров и председателят на Алумни клуба на завършилите Юридическия факултет Ивайло Енчев (от дясно наляво)

Министър Демерджиев поздрави факултета по случай 30-годишнината и припомни факта, че Юридическият факултет е връстник на Конституцията, почти връстник на демокрацията и се развива в едни от най-трудните за страната години. „В това има нещо символично, защото именно върховенството на правото и справедливостта могат да преведат през изпитанията на прехода, обществото и държавата. Основен пазител на конституцията и на справедливостта са качествените и добре подготвени юристи, които са готови да устояват правото, считам, че вашите възпитаници са се доказали като такива и пожелавам и занапред да е така“, заяви министърът.

Министър Демерджиев пожела и занапред Юридическият факултет на УНСС да е стожер в преподаването на правни знания

„За мен е чест и удоволствие да ви приветствам с юбилея и да кажа, че Юридическият факултет на УНСС е един от жалоните за развитие на правото и правната наука на страната ни“, така ректорът проф. д-р Димитър Димитров поздрави присъстващите. Той припомни, че първият ректор проф. Стефан Бобчев е бил юрист и винаги правото е присъствало в университета като научна дисциплина. Проф. Димитров обърна внимание и на факта, че банкерът Атанас Буров, който също е бил преподавател в университета, е подчертавал нееднократно голямото значение на правните знания.

Ректорът посочи и засиления интерес от кандидат-студентите към специалността право. „Този факт не е случаен. Това което нашите преподаватели в областта на правото постигат е забележително и реализацията на студентите е успешна“.

Ректорът проф. Димитров при откриването на конференцията пожела на факултета и хората, които работят в него, да се развиват все така успешно
Деканът на Юридическия факултет получи от ректора проф. Димитров статуетка на проф. Стефан Бобчев

Поздрави към събитието отправи и зам.-ректорът на СУ „Св. Климент Охридски“ доц. д-р Анета Антонова. Тя посочи, че за 30 години, Юридическият факултет на УНСС е доказал своето място в българското висше образование, не само с ерудираните си преподаватели, но и със студентите си.

Доц. Антонова изтъкна, че юридическите факултети на двата университета са естествено свързани, защото имат единна мисия

Зам.-ректорът на Софийския университет доц. Антонова допълни: „Вярвам, че двата юридически факултета ще издигнем още по-високо научните постижения в областта на правото, ще съхраняваме и развиваме познанието и ще го предаваме на нашите студенти. Така ще дадем своя принос за изграждане на обновена, модерна европейска България, такава каквато всички заслужаваме“.

От името на ръководството и юридическия факултет на Великотърновския университет „Св.св. Кирил и Методий“ поздравление поднесе и зам.-ректорът проф. д-р Янка Тянкова. Тя поздрави за достойното и авторитетно място, което заема Юридическия факултет на УНСС в академичната история на България. Цитирайки проф. Стефан Бобчев: „Силни са, могъщи са онези народи, които  разполагат с повече знание“, допълни, че следвайки неговите думи в юридическия факултет са подготвени хиляди студенти, които чрез придобитите знания и умения постигат своята професионална реализация в различни сфери на правото и обществения живот на страната.

Проф. Янка Тянкова: „30 години са повод за равносметка, гордост и удовлетворение от постигнатите успехи“

Приветствие отправи и председателят на Алумни клуба на завършилите Юридическия факултет Ивайло Енчев. От името на общността на възпитаниците и Управителния съвет, той изрази признателността и уважението към неуморния и всеотдаен труд на преподавателите за просперитета и издигането на юридическата професия. „Горди сме от успехите на Юридическия факултет. За усилията да обучавате и възпитавате бъдещи юристи и да развивате професията."

Г-н  Ивайло Енчев пожела решителност и сила, „за да продължите добрата работа на поколенията юристи, свързани с институцията и заедно да надграждаме стабилната 30–годишна основа“
Доц. Торманов получи като подарък за юбилея логото на Юридическия факултет, специално изработено от Алумни клуба

Поздравителни адреси за юбилея изпратиха президентът на Република България Румен Радев, министър-председателят Стефан Янев, омбудсманът на Република България Диана Ковачева, председателят на Върховния административен съд г-н Георги Чолаков, председателят на Арбитражния съд при БТПП г-н Благовест Пунев, директорът на Националния институт на правосъдието г-жа Миглена Тачева, председателят на Съюза на съдиите в България г-жа Татяна Жилова. Своите поздравления изказа и Александър Ангелов, председател на Софийския районен съд. Поздрави изпрати и деканът на Юридическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ доц. д-р Даниела Дончева, деканът на Правно-историческия факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски“ доц. д-р Николай Марин, директорът на Института за държавата и правото при БАН проф. д-р Ирена Илиева.

За поздравления онлайн се включиха доц. д-р Мария Бакалова, декан на факултет „Международна икономика и политика", доц. д-р Венелин Бошнаков, декан на факултет „Приложна информатика и статистика", доц. д-р  Силвия Терезова, декан на факултет „Икономика на инфраструктурата". Поздравителен адрес изпрати деканът на Бизнес факултета доц. д-р Димитър Благоев.

Пленарен доклад за историята на Юридическия факултет изнесе деканът доц. д-р Захари Торманов. Той пожела на колегите си „да бъдем добри професионалисти и преподаватели, да привнасяме към развитието на правната наука. Да подготвяме студенти, които в бъдеще да продължат дейността ни и в преподаването, и в целия широк спектър, който се покрива от правното образование“.

Доц. д-р Захари Торманов, доц. д-р Диана Маринова, зам.-декан по качеството и международното сътрудничество и научен секретар на катедра „Международно право и право на ЕС", проф. д.н. Живко Драганов (от ляво надясно)

Конференцията продължи паралелно в четири тематични направления с акценти – история и теория на правото, социалните и стопанските науки, традиции и модерност в развитието на частното право, ролята на международното право и правото на ЕС в глобализиращия се свят, актуални проблеми на теорията и практиката в публичното и в наказателното право.

Галерия снимки от С юбилейна конференция продължават тържествата, посветени на 30-годишнината от с ...