Д-р Цветан Василев: Дързост и устрем за бъдещите кормчии на българската икономика

Българската икономика и ролята на държавата в условията на световна икономическа криза и дълговата криза в ЕС, бе тема на лекцията на председателя на надзорния съвет на Корпоративна търговска банка, носител на приза "Мистър икономика 2011" и член на Съвета на настоятелите на УНСС д-р Цветан Василев. Лекцията, която бе организирана от Студентския съвет на университета, събра в аула „Максима“ студенти, преподаватели, банкери.

“Изключителна чест е да бъда удостоен с най-високото звание на моята Алма матер”, цитира думите на Цветан Василев при връчването на Почетния знак на УНСС през 2009 г. ректорът на университета Проф. д.ик.н. Стати Статев, който представи госта. Проф. Статев напомни за приноса на известния ни банкер в осъществяването на ефективната връзка бизнес – университет, за личните дарения и осигуряването на възможности за кариерно развитие на випускниците от специалността „Международни икономически отношения“, която самият Василев е завършил, за учредяването на годишната награда от 100 000 лв. за УНСС, за материалните стимули за отличниците бакалаври и магистри на специалността. „Да бъдете успешни в своята кариера и най-вече винаги в сърцето ви да грее звездата на УНСС“, пожела на студентите ректорът на университета, давайки за пример известния възпитаник на УНСС.

Необходимо е да се създаде стимулираща политика за икономиката, изтъкна в лекцията си д-р Цветан Василев, който разгледа в хронологичен ред развитието на световната икономическа криза. Ние, като част от Европа, за голямо съжаление страдаме заедно с нея, независимо че сме страната, която най-скоро премина през кръга на една хиперинфлация. Това донякъде в момента ни помага да бъдем сред т.нар. отличници в ЕС по отношение на основни показатели – с бюджетен дефицит на едно от най-ниските нива от около 2-2,1 на сто, сред трите първи страни с дълг към брутния вътрешен продукт под 20 на сто. Наред с критиките, че прекалено много сме заложили на целта от 3 на сто бюджетен дефицит, а сме били обявени за отличниците на ЕС без нищо насреща, само с потупване по рамото, Цветан Василев констатира, че правителството на ГЕРБ "е поставено в най-тежките условия след това на Иван Костов". "Ние не само не сме видели дъното на кризата, но не се знае кога ще го видим", конкретизира лекторът.

Ректорът на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев (в дясно) и д-р Цветан Василев Препълнената за публичната лекция аула "Максима"

Цветан Василев се спря на драстичното намаляване на чуждестранните инвестиции през последната година, ниското равнище на заплащането у нас, „уникалното търпение на българския народ“. В момента пред правителството стои изключително сложният въпрос къде да се намери баланс между рестриктивната финансова политика, която то следва вече 2,5 години, и простимулационните практики и политики, които за съжаление не прилага. България има нужда от цялостна и стройна концепция за повишаване на конкурентоспособността на икономиката ни за стимулиране на експортноориентираните производства, посочи лекторът.

Василев отговори на въпроси от залата за лихвите по кредитите, политиката на секюритизация, АЕЦ „Белене“ и енергийната ни стратегия и др. В почетната книга на Студентския съвет той написа:  "Пожелавам на бъдещите кормчии на българската икономика много дързост и устрем при овладяване на академичните върхове".

 

Галерия снимки от Д-р Цветан Василев: Дързост и устрем за бъдещите кормчии на българската икономик ...