Ректорът на УНСС получи една от най-високите оценки за изпълнение на заложените от МОН политики

вторник, 19 октомври 2021 15:58

Ректорът на Университета  за национално и световно стопанство и главен секретар на Съвета на ректорите в Република България проф. д-р Димитър Димитров получи от Министъра на образованието и науката чл.-кор. проф. д.х.н. Николай Денков една от най-високите годишни оценки по изпълнение на договора му за управление, съгласно заложените от МОН политики.

Отчетът за изпълнение на политиката за развитие на УНСС в периода 1.10.2020 – 30.09.2021 г. беше приет и получи годишна оценка 3.93 при максимална възможна 4.00. С това успеваемостта на изпълнение на залегналите в договора управленски цели, задачи и целеви стойности е оценена на 98,25%.

От 2020 г. управлението на висшите държавни училища се осъществява съгласно утвърдени от министъра на образованието и науката политики. За УНСС те са обособени в 6 основни цели: 1. Актуалност, съответствие, интегралност на придобиваните знания и умения; 2. Повишаване на качеството на програмите за обучение чрез използване на образователни форми, методи и технологии, съобразени с особеностите на обучаваното поколение студенти; 3. Свързаност и партньорство; 4. Развитие на научната дейност; 5. Привличане и задържане на млади преподаватели; 6. Обществени ангажименти с национална значимост.

Високият резултат е не само сериозна оценка за усилията на нашата академична общност, но и задължение - да отстояваме, все така всеотдайно, авторитета на УНСС , изграждан вече столетие от поколения блестящи учени и общественици.

Отправям благодарност към преподавателите, младите учени, служителите и нашите партньори от бизнеса за високото качество на учебния процес, развитието на научно-изследователската дейност и партньорската мрежа, изрази признателността си проф. Димитров.

Галерия снимки от Ректорът на УНСС получи една от най-високите оценки за изпълнение на заложените  ...