Кръгла маса „Устойчивото потребление на храни в България”

четвъртък, 16 септември 2021 17:41

Четвъртата кръгла маса на тема „Устойчивото потребление на храни в България” се проведе в УНСС под патронажа на ректора проф. д-р Димитър Димитров.

Доц. д-р Стилиян Стефанов, председател на организационния комитет, доц. д-р Зорница Стоянова, зам.-ръководител катедра „Икономика на природните ресурси” и ректорът проф. д-р Димитър Димитров (от ляво надясно) откриват кръглата маса

Проф. Димитров (на снимката долу) поздрави организаторите с думите: „Това, което правите е много ценно. По темата и участниците се вижда, че това е мащабно мероприятие, в което са включени академичните среди, бизнеса, институции, както и наши традиционни партньори. Вярвам, че тази кръгла маса ще бъде полезна, защото се нуждаем от по-устойчиво потребление”.

При откриването на събитието председателят на организационния комитет доц. д-р Стилиян Стефанов от катедра „Икономика на природните ресурси” припомни дългогодишната история на кръглата маса и обърна внимание, че настоящата темата не е избрана случайно. „Тя е в съответствие с целта на ЕС да превърне Европа в първия неутрален по отношение на климата континент до 2050 г. За постигане на тази цел е приет Европейски зелен пакт, който признава връзките между здравето на хората, обществото и планетата.“

Доц. Стефанов отбеляза, че устойчивите хранителни системи непрекъснато осигуряват достъпност на здравословна и пълноценна храна до всички. „Създаването и правилното функциониране на такива системи ще допринесе за постигането на приетите през 2015 г. цели на устойчивото развитие на ООН.“ Той подчерта, че основна роля  в този процес играят потребителите и тяхното поведение по отношение на храните. „Предизвикателството да бъдат убедени хората в използване на устойчиви модели на поведение към храната, става все по-належащо. Затова днешната тема има за цел да се подпомогне налагането на устойчивото потребление на храни“, допълни доц. Стефанов.

Приветствие към участниците в събитието поднесоха от катедра „Икономика на природните ресурси“. Доц. д-р Зорница Стоянова, зам.-ръководител на катедра „Икономика на природните ресурси“ посочи, че към въпросите и темите, които ще бъдат засегнати има траен и устойчив интерес.

Доц. д-р Зорница Стоянова: „Начинът, по който консумираме и потребяваме храни оказва влияние, както на околната среда, така и на обществото, икономиката и бизнеса.“

Даринка Георгиева, изпълнителен директор на Българската мрежа на Глобалния договор на ООН поздрави организаторите за постоянството и упоритостта да повдигнат тази тема, в момент, в който светът е пред обществени изпитания, когато над 690 млн. души по света гладуват, а голяма част от хранителните ресурси се изхвърлят. Подходите за справяне с тези проблеми изискват ангажираност от всички“, подчерта Даринка Георгиева.

Даринка Георгиева приветства кръглата маса от името на Българската мрежа на Глобалния договор на ООН

В обръщението си към участниците доц. д-р Събка Пашова, ръководител на катедра „Стокознание“ в Икономическия университет – Варна обърна внимание, че тази кръгла маса дава възможност да бъдат дискутирани основните проблеми, възможностите за решаване и налагането на устойчиви модели за потребление на храни и намаляване на хранителните отпадъци (на снимката долу).

Кръглата маса беше организирана хибридно в три панела включващи: „Законодателство, политики и инициативи за насърчаване на устойчивото потребление на храни“, „Добри практики за налагане на устойчиви потребителски модели на храни и намаляване на хранителните отпадъци в България“ и Младежка сесия.

В първия панел, освен представители от УНСС, участваха лектори от Министерство на околната среда и водите, Министерство на земеделието, храните и горите, Българска агенция по безопасност на храните, Българска мрежа на Глобалния договор на ООН, GS1 България, Българска търговско-промишлена палата, Икономически университет – Варна.

Темата „Добри практики за налагане на устойчиви потребителски модели на храни и намаляване на хранителните отпадъци в България“ привлече интереса за участие на Фондацията за биологично земеделие „Биоселена“, Българската асоциация на КСО специалистите, Българската хранителна банка, Българската национална асоциация „Активни потребители“, Кауфланд България и Икономическия университет – Варна.

В Младежката сесия се представиха студенти от Еко Клуба на УНСС, представители от „Органични градини Орешак“ и основателят на блога Thrift Sheep Рада Бонева.

Целта на кръглата маса е да се чуят мненията на експерти от институциите, академичните среди, неправителствените организации и бизнеса по отношение на устойчивостта на хранителната система, осигуряването на здравословна и надеждна храна, намаляването на хранителните отпадъци, необходимостта от маркировки, публичните политики и закони за налагане на устойчиви модели на потребление на храна в България. По време на събитието бяха дискутирани екологичният преход в хранителната система и политиките за насърчаване на устойчивото потребление на храни в България в светлината на Европейския зелен пакт и стратегията „от фермата до трапезата“.

Галерия снимки от Кръгла маса „Устойчивото потребление на храни в България” ...