Кръгла маса за подпомагане на социалното предприемачество

сряда, 15 септември 2021 13:31

Кръгла маса за подпомагане на социалното предприемачество се състоя в УНСС. Събитието се провежда в рамките на проект Elanet-SE, в който нашият университет си партнира със Свободния университет на Брюксел. Целта на проекта е да изгради модел на инфраструктура – мрежа за социално предприемачество и да предаде своя опит и добри практики в тази област в развиващите се страни от Южна Америка – Колумбия, Еквадор и Перу.

На кръглата маса бяха представени успешни примери и инициативи в сферата на социалното предприемачество и как могат тези модели да се използват за обучението на социални предприемачи.

Абел Диас Гонсалес и проф. Николай Денчев от Свободния университет в Брюксел, проф. д-р Димитър Димитров и проф. д-р Николай Щерев от УНСС (от ляво надясно)

„Инициативата цели не само да подпомогне развитието на инфраструктура за социално предприемачество по проекта Elanet-SE, но да стартира развитието на българска екосистема за социално предприемачество“, отбеляза ректорът на УНСС проф. д-р Димитър Димитров.

На кръглата маса бе представена и платформата България Импакт. Тя е създадена по инициатива на Свободния университет на Брюксел, в сътрудничество с УНСС, Националния съюз на трудово-производствени кооперации и Сдружение "Клъстер Тракия икономическа зона". Идеята за създаване на платформата България Импакт е взаимствана и съгласувана с платформата Belgium Impact.

Платформата “България Импакт“ има за цел да консолидира екосистемата за подпомагане на социални предприемачи в страната, като представя успешни инициативи в българското социално предприемачество, правителствени и неправителствени организации, които имат програми за подпомагане на социални предприемачи в страната. Представяне на представители от националния и международен бизнес, готови да подпомогнат социалните предприемачи.

Събитието се проведе хибридно и в него участваха преподаватели, докторанти, представители на бизнеса и други висши учебни заведения от страната.

Галерия снимки от Кръгла маса за подпомагане на социалното предприемачество ...