60 години на академично съвършенство чества специалността "Международни икономически отношения"

петък, 23 март 2012 22:03

С тържествено събрание бе чествана 60-годишнината от основаването на специалност „Международни икономически отношения" (МИО). В аула „Максима" присъстваха ректорът на УНСС, заместник-ректори, декани, преподаватели, професори от сродни катедри на други университети, студенти.

Не формален акт, а особено удоволствие е да поздравя катедрата-юбиляр, посочи проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС, който изтъкна дългогодишното си творческо сътрудничество с „МИО и бизнес" като преподавател. В поздравителния си адрес проф. Статев определи 60-те десетилетия на специалността като „мъдра, достолепна и респектираща академична възраст и красив повод да си спомним с огромно уважение и да отдадем дължимото на първостроителите, на техните следовници, на всички, които с ерудиция, интелект и амбиция дават своя принос за престижа на специалността, която е гордост за УНСС.

Благодарение на Вашите усилия и на безграничната Ви всеотдайност „Международни икономически отношения" е „запазена марка", чиито синоними са отличната подготовка, авторитетните преподаватели, блестящата реализация на нейните випускници, голямата част от които са на високи позиции във властта и бизнеса, авторитетни професионалисти от национална и международна величина. Вашата специалност не само обучава, тя създава стандарти в образователната и научноизследователската дейност, които се ценят високо и се следват в цялата страна", акцентира ректорът.


Присъстващите на тържественото събрание
в аула "Максима"
На президиума (от ляво на дясно): проф. Антоанета Василева, доц. Иван Стойчев, проф. Александър Николовски, проф. Стати Статев, Калоян Димитров

„Това са 60 години на академично съвършенство. Гордеем се, че през всичките тези десетилетия специалността „МИО" е привличала много перспективни студенти и в нея са се подготвяли едни от най-изявените професионалисти в икономическата сфера и по-конкретно във всички аспекти на международния бизнес", посочи в доклада си доц. д-р Иван Стойчев, ръководител на катедра „МИО и бизнес". Престижната специалност са завършили много успешни и влиятелни предприемачи, мениджъри и политици, реализирали се както в страната, така и в чужбина. Нейни кадри са и двама от ректорите на университета - проф. д.ик.н. Михаил Савов и проф. д.ик.н. Данаил Данаилов, както и много видни политици, министри, ръководители на държавни агенции и ведомства, известни специалисти у нас и зад граница, напомни доц. Стойчев. Само за последните 35 години специалността наброява над 9000 свои випускници - известни и уважавани икономисти. „Нека смело приемем предизвикателствата на новото време", завърши речта си ръководителят на катедрата.

Като уважаван и престижен университет, признат в Европа и световните научни среди, бе определен УНСС в поздравителния адрес от скопския ФОН университет и неговия ректор проф. д-р Александар Николовски. Македонският професор връчи плакет на проф. Стати Статев за заслуги и в знак на благодарност за сътрудничеството, както и картина на факултет „Международна икономика и политика" в лицето на неговия декан проф. д-р Антоанета Василева. Прочетено бе и приветствие към катедрата-юбиляр от името на д-р Лиляна Павлова, министър на регионалното развитие и благоустройството, също завършила „Международни икономически отношения" в УНСС. Пожелания за нови, все по-големи успехи на „МИО и бизнес" бяха адресирани и от Института за икономически изследвания към БАН, от Стопанския факултет на Югозападния университет в Благоевград, от Юридическия факултет на УНСС, катедра „Международни отношения", катедра „Чужди езици и приложна лингвистика" на университета, Колежа по мениджмънт, търговия и маркетинг, алумни асоциацията на специалност „МИО", Студентския съвет и др.

Почетни грамоти на преподаватели, работили за израстването на катедрата, с принос в страната и чужбина бяха връчени на заслужили професори и доценти. Наградени бяха и отличилите се в конкурса за казус студенти, като на първо място бяха класирани третокурсниците от специалност „МИО" Елица Митрева и Йордан Мичев.


Проф. Стати Статев получава почетния плакет от своя македонски колега проф. Николовски
Почетна грамота за проф. Михаил Савов, 
бивш ректор на УНСС

Тържественото събрание в аула „Максима" бе предшествано от юбилейна научна конференция на тема „Глобални перспективи 2020 и България". Авторитетни представители на академичните среди и на бизнеса разискваха актуални проблеми на международното сътрудничество и на европейската интеграция в две основни направления - „Българският бизнес - международни измерения и добри практики" и „България и европейските приоритети". При откриването на конференцията също бяха поднесени приветствия към катедрата, отбелязваща своята 60-годишнина.

Галерия снимки от 60 години на академично съвършенство чества специалността "Международни икономич ...