Ректорът връчи почетен плакет на световния експерт по интелектуална собственост Владимир Йосифов

вторник, 13 юли 2021 17:30

Ректорът връчи почетен плакет за принос в областта на интелектуалната собственост и иновациите на Владимир Йосифов – един от най-изявените специалисти в областта на интелектуалната собственост и иновациите, внедряване на изобретения и трансфер на технологии, научно-техническа и патентна информация. Официалната церемония се състоя в зала „Тържествена“. На нея присъстваха ректорът на УНСС проф. д-р Димитър Димитров, почетният ректор проф. д-р Борислав Борисов, зам.-ректорът по научноизследователска дейност и международно сътрудничество доц. д-р Михаил Мусов, зам.-ректорът по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики проф. д-р Цветана Стоянова, представители на катедрата и Института по интелектуална собственост и технологичен трансфер.

Проф. д-р Борислав Борисов, Владимир Йосифов и проф. д-р Димитър Димитров

Ректорът проф. Димитър Димитров посочи, че анализирайки областта на интелектуалната собственост, дори от гледна точка на сигурността, всички теми свързани с нея, се оказват не само изключително интересни, но и от изключителна важност за развитието на икономиката. Той даде пример с работата по новия проект „Чудесата на България – дигитални маршрути“, който е съвместна инициатива на УНСС и вестник „Стандарт“. „Първият въпрос, който изникна, когато започнахме работа беше как да защитим интелектуалната собственост, свързана с проекта, така че поле за работа и сътрудничество в тази област има и необходимостта от просвещение в тази насока е огромна, посочи проф. Димитров. 

Почетният ректор проф. д-р Борислав Борисов - основател на катедра „Интелектуална собственост“- благодари на ръководството на университета, че отдава дължимото на г-н Владимир Йосифов, за неговия труд и усилия през тези над 20 години сътрудничество. Той припомни, че г-н Йосифов е първият човек, който установява контактите между катедрата „Интелектуална собственост“ в УНСС и Световната организация за интелектуална собственост (СОИС). „Владимир Йосифов съдейства учебният процес в Академията по интелектуална собственост към СОИС да се внедри и у нас и голяма част от дисциплините, които се изучават там да станат част от обучителния план на нашите студенти“, каза проф. Борисов, като допълни, че магистрите по „Интелектуална собственост и бизнес“ и „Творчески индустрии и бизнес“ получават към дипломите си и сертификат от СОИС. 

„За мен е голяма чест и удоволствие да получа тази награда от университета“, каза Владимир Йосифов като подчерта, че има още много възможности за прилагане на интелектуалната собственост и в световен мащаб, и в България. Той препоръча УНСС да направи нещо ново, което не  е правено у нас - одит на интелектуалната собственост – да се оцени каква интелектуална собственост имаме и коя заслужава да се защити, като даде пример с българските билки, киселото мляко, някои етерични масла и др.

Той посъветва младите хора, които избират специалността „Интелектуална собственост“, да бъдат уверени в знанията, които университетът ще им предостави. „Интелектуалната собственост е важна за всички държави, които имат намерение да развиват бъдещата индустрия и бъдещето на една страна. Трябва не само да се познават търговските марки, но преди всичко интелектуалната собственост трябва да бъде част от всяка програма за развитие на страната ни или на дадена индустрия. Когато един млад човек избира да работи в областта на интелектуалната собственост, той се води от няколко елемента. Първо, може би ще направи добра кариера, второ, ще има интересна работа и ще бъде търсен специалист в дадена област. Фирми, които държат на своето развитие, отделят особено значение на защитата на своята интелектуална собственост.

Ролята на интелектуалната собственост за България и икономиката е много важна. За съжаление, в областта на иновациите, независимо, че се говори много, тя загуби водещото си значение в сравнение с това, което е било преди 30 години, но ако България иска да използва ума и знанията на своите специалисти, тя трябва да положи повече усилия да защитава интелектуалната собственост. Интелектуалната собственост дава конкурентно преимущество на международния пазар. За мен, ако България обърне повече внимание на интелектуалната собственост не само в областта на индустрията и иновациите, но и в областта на селското стопанство и на традиционните знания, тя ще получи много по-добра конкурентна позиция на международния пазар. Относно творческите индустрии, има много малко водещи български фирми, които създават реклами за своите клиенти и са търсени от чужбина. Но за съжаление, българските фирми много рядко ползват услугите на българските рекламни агенции. Там също има интелектуална собственост, която би трябвало да се защитава и да се оценява“, посочи г-н Йосифов. Освен почетен плакет той получи и юбилейна монета „100 години УНСС“.

От 1981 г. Владимир Йосифов заема различни позиции, включително и ръководни в Световната организация за интелектуална собственост (СОИС) в Женева. По време на работата си в СОИС той участва и ръководи развитието и внедряването на патентно-информационната инфраструктура и трансфера на изобретения и нови технологии в различни страни, както и развитието и внедряването на националната инфраструктура за насърчаване и подкрепа на иновациите и изобретателството. Развива и ръководи програмата на организацията за награди за изобретатели и творци, създава и развива инициативата на СОИС за университетите. От 2007 г. е консултант „Управление на активи на интелектуална собственост, политики и стратегии в областта на интелектуалната собственост, иновации, лицензионна дейност, трансфер на технологии“. Член е на Licensing Executives Society (Асосиацията на лицензионните специалисти), лектор и консултант в областта на интелектуалната собственост за различни организации, като Европейската патентна организация (ЕПО), Комисията на европейската общност, Африканската организация за интелектуална собственост (OAPI), Австрийската икономическа служба, консултант на английската фирма Cambridge IP, консултант на българските делегации участващи в работата на СОИС, хоноруван преподавател по интелектуална собственост в УНСС.

Галерия снимки от Ректорът връчи почетен плакет на световния експерт по интелектуална собственост  ...