УНСС ще си сътрудничи с Националния военен университет „Васил Левски”

понеделник, 28 юни 2021 17:22

Ректорът на УНСС проф. д-р Димитър Димитров и бриг. ген. Иван Маламов, началник на Националния военен университет (НВУ) „Васил Левски”, подписаха рамков договор за сътрудничество.

„От всяко сътрудничество излиза по нещо полезно, което можем да използваме в бъдеще. УНСС вече има над 200 такива споразумения за сътрудничество и партньорство с институции и представители на бизнеса. Това е огромен потенциал за обмен на информация относно събития и проекти, които бихме организирали заедно“, коментира проф. Димитров и отбеляза, че за него сключването на този рамков договор е важно и като ръководител на катедра „Национална и регионална сигурност“, където се обучават студенти по икономика на отбраната и сигурността.

Проф. д-р Димитър Димитров

„Проф. Димитров позволете ми пред Вас и всички присъстващи в залата, да изкажа моята лична и на целия академичен състав на Националния военен университет благодарност за възможността да си партнираме с вашия университет, защото УНСС в наше лице се ползва с голям авторитет. Ние също сме в процес на подписване на споразумения за сътрудничество с различни организации, защото вярваме, че заедно можем да помогнем, както на обучаващите се, така и на нашите преподаватели да се развиват“, каза бриг. ген. Иван Маламов.

Бриг. ген. Иван Маламов

Договорът обхваща двустранно сътрудничество в обмена на информация за дейности и за по-важни научни, учебни, бизнес и други събития, провеждани от страна на двете институции, и съдействие за участие на представители на НВУ „Васил Левски” в презентации пред студенти, в лекции, семинари, конференции, срещи или други прояви, организирани от УНСС.

НВУ „Васил Левски” ще съдейства за участие на преподаватели и други представители на УНСС в срещи, лекции, експертизи, консултации, статистически и други проучвания и събития, организирани от страна на военния университет.

В документа е записано още, че УНСС и НВУ „Васил Левски” ще си партнират и за провеждане на обучения, насочени към заинтересовани трети страни.

Координатор по реализацията на рамковия договор от страна на УНСС е проф. д-р Владя Борисова, директор на Института по интелектуална собственост и технологичен трансфер, а от страна на НВУ „Васил Левски” е доц. д-р Ваня Димитрова.

На подписването в зала „Тържествена“ присъстваха още и проф. д-р Цветана Стоянова, зам.-ректор по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики на УНСС и доц. д-р Ваня Димитрова (от дясно наляво)

Галерия снимки от УНСС ще си сътрудничи с Националния военен университет „Васил Левски” ...