Заключителна конференция на проект „Enhance Adult Learners Digital Skills for Furniture Industry“

петък, 25 юни 2021 19:01

Заключителната конференция на проект „2018-1-BG01-KA204-047923: Enhance Adult Learners Digital Skills for Furniture Industry“ се проведе в хибриден формат – в Голямата конферентна зала и онлайн, което позволи включването на голям брой международни участници. Целта на проекта е да се подкрепят обучителите на възрастни в придобиването на необходимите компетенции за преподаване на дигитални умения, за да се гарантира бъдещото устойчиво развитие и да се насърчи заетостта, социално-образователното и професионално развитие на служителите.

С приветствено слово към участниците се обърна ректорът на УНСС проф. д-р Димитър Димитров, както и проф. д-р Камелия Стефанова, ръководител на катедра „Информационни технологии и комуникации“ и координатор на проекта.

Проф. Димитър Димитров и проф. Камелия Стефанова

В приветствието си ректорът проф. Димитров подчерта важността на темата за дигитализацията, защото през трудния период на пандемията именно дигитализацията е помогнала за успешното справяне с предизвикателствата на новите условия в световен план. „Живият контакт и дискусиите след конференции и събития са също много важни и аз се надявам, че през изминалия тежък период успяхме да се справим успешно и с това чрез онлайн комуникацията, особено когато става дума за обучение в дигитални компетенции, които ще бъдат необходими в бъдещите 50 години, посочи проф. Димитров и изрази своята убеденост в необходимостта от нови форми, които ще улеснят осъществяването на конференции, извършването на съвместни научни изследвания, работата в екип и др.

 „Очевидно е, че през изминалата година минахме на друго ниво на преподаване и комуникация, но можем да кажем, че това доведе до по-бързо прилагане на информационните технологии в образователния процес. Понякога проблемите са свързани с технологиите или с техническата сфера, но често те са свързани с начина на мислене, нагласата на участниците в дадено мероприятие, затова съм уверен, че по време на вашата дискусия ще разгледате всички аспекти на използването на информационните технологии и ще намерите нови решения на трудностите и проблемите в тази сфера“. С тези думи ректорът пожела успех на участниците в конференцията.

„УНСС начело с ректора проф. Димитър Димитров беше пионер в дигитализацията на учебния процес, университетът успя веднага да премине изцяло в онлайн режим на обучение и се справи успешно с това предизвикателство като учебният процес не беше прекъснат нито за миг“, започна приветствието си проф. Камелия Стефанова. Тя  благодари на ректора за бързото адаптиране към новите условия и за успешното справяне с всички предизвикателствата пред учебния процес в условията на пандемия. „Нашият проект е насочен именно към тези предизвикателства – как да адаптираме учебния процес към дигиталната среда като отговорим на различни персонални изисквания и нагласи на всеки един обучаващ се. Знаем, че онлайн обучението ни дава възможност да се учим отвсякъде и по всяко време. Може би по този начин ще се развива света в бъдеще. Може би по този начин учебните системи ще се трансферират в дигиталната среда в бъдеще. Затова днес имаме представители на образователни институции, центрове за професионална квалификация, както и компании, готови да съдействат за трансферирането на учебния процес във виртуална среда, подчерта проф. Стефанова. Като координатор на проекта Enhance Adult Learners Digital Skills for Furniture Industry, тя запозна участниците с неговите цели, задачи и изпълнение в кратка презентация.

С доклад на тема “ДИГД: иновативни технологии и Индустрия 4.0” в конференцията участва проф. д.ик.н. Валентин Кисимов, директор на Центъра за компютърни иновативни системи и координатор на проекта на УНСС „Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни (ДИГД)“.

Проф. Валентин Кисимов

С доклади в конференцията се включиха онлайн много чуждестранни участници, сред които бяха Mario Spatafora - EFFEBI, Italy; Filippo Verdiani - Aurora Cucine, CESPIM, Italy; Irene Giancarli - EFFEBI, Italy; Cristina Nicolau - FMT, Romania; Artur Mazurek and Rafal Wach - PAIZ Konsulting Sp. z o.o., Poland; Prof. Dr. Leisenberg and Malik Schacht - FHM, Germany; Nicolas Sangalli – координатор на проект „EQ-Wood“ и др.

По време на конференцията

Конференцията продължи с кръгла маса и дискусия на тема „Обучението за възрастни в бъдеще – методически и технически предизвикателства“.

В Голяма конферентна зала

Галерия снимки от Заключителна конференция на проект „Enhance Adult Learners Digital Skills for Fu ...