Меморандум за сътрудничество с Икономически и социален съвет

сряда, 23 юни 2021 18:03

Ректорът на УНСС проф. д-р Димитър Димитров и Зорница Русинова, председател на Икономическия и социален съвет (ИСС), подписаха меморандум за сътрудничество между двете институции. Събитието се състоя в зала „Тържествена“.

„С настоящото споразумение се насочваме главно към нашите студенти и осигуряването на много нови възможности за стажове, майсторски класове и срещи с хора от практиката. По този начин те ще бъдат подготвени за това, което ги очаква след като завършат. Освен по студентски въпроси, ще разчитаме и на съвместна работа по въпроси, засягащи университета, висшето образование, икономическото и социално развитие на страната. Вярвам, че с обща инициатива от ваша и от наша страна ще постигнем всичките си цели“, коментира проф. Димитров.

„Няма да крия удоволствието си да съм тук днес, не само като бивш възпитаник на УНСС, но и като министър и зам. министър на труда и социалната политика, който с години поддържа доброто си партньорство с университета, студентите и студентското общество. Най-естествената връзка между нашата организация и университета са двамата членове на ИСС, които са преподаватели в университета и смятам, че ще можем да създадем множество общи инициативи. Започваме работа върху теми, които са общоевропейски, не само национални. За първи път в историята на Европа, нейните лидери излязоха с отворена декларация и обявиха започването на конференции за бъдещето на континента, където се очаква всеки гражданин да има принос в икономическото развитие. За нас това е много важен момент, защото ние ще организираме дискусии по тези теми и тук виждам сериозно сътрудничество, в което ще се включат много студенти. Всеки глас има значение за бъдещето на Европа и заедно с вас ще успеем да изразим ясната си позиция пред останалите страни-членки“, отбеляза Зорница Русинова.

Двете институции ще си партнират при реализирането на съвместни проекти и последващото им изпълнение. Подписаното сътрудничество предполага осигуряване на по-добри шансове за кариерно развитие и реализация, подпомагане на качеството на обучението на студенти и докторанти чрез организиране на публични лекции и дискусии, както и партньорство при осъществяване на проучвания и научни изследвания в областта на икономиката и управлението.

Координатор на споразумението от страна на УНСС е доц.  д-р Валери Апостолов, ръководител на катедра „Чoвешки ресурси и социална защита“ и председател  на синдикат „Висше образование“ към КТ „Подкрепа“(на първия ред вляво), до него: проф. д-р Цветана Стоянова, зам.-ректор по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики
Преди събитието проф. Лалко Дулевски (вдясно) се запозна с част от членовете на новия Студентски сенат. Той е основател и дългогодишен председател на ИСС, а понастоящем председател на Общото събрание, директор на  Научноизследователския център за социални изследвания, иновации и развитие на човешките ресурси и зам.-ръководител на катедра „Чoвешки ресурси и социална защита“

На събитието присъстваха Ангел Стойков, председател на Студентския съвет, Илиян Чабуклийски, секретар на Студентския съвет, представители на Студентския сенат и представители на ИСС.  

Икономическият и социален съвет (ИСС) е „гражданският парламент” на България. Той обединява различни организации на гражданското общество у нас с общи интереси. Икономическият и социален съвет е „мостът“ между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Със създаването на ИСС като нова институция на гражданския диалог у нас започна и нов етап в развитието на организираното гражданско общество.

Галерия снимки от Меморандум за сътрудничество с Икономически и социален съвет ...